Bảo vệ luận án tiến sĩ đề tài: “Chợ vùng biên và những năng động kinh tế - xã hội ở vùng biên giới Việt – Trung từ năm 1990 đến nay”

20/10/2020

Bảo vệ luận án tiến sĩ đề tài: “Chợ vùng biên và những năng động kinh tế - xã hội ở vùng biên giới Việt – Trung từ năm 1990 đến nay”

Ngày 15 tháng 10 năm 2020, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia, chuyên ngành Nhân học, mã số 62.31.03.02 cho NCS. Tạ Thị Tâm – cán bộ Viện Dân tộc học, với đề tài: “Chợ vùng biên và những năng động kinh tế - xã hội ở vùng biên giới Việt – Trung từ năm 1990 đến nay” do PGS.TS. Nguyễn Văn Chính và TS. Nguyễn Thị Thanh Bình hướng dẫn.

 

Tham dự lễ bảo vệ có đầy đủ các thành viên trong Hội đồng chấm luận án cùng Lãnh đạo Viện Dân tộc học, và đồng nghiệp, bạn bè, người thân của NCS Tạ Thị Tâm.

 

Luận án là công trình nghiên cứu về các đặc điểm chợ ở vùng biên giới Việt - Trung, từ đó làm rõ các tương tác, trao đổi và giao lưu về kinh tế - xã hội của các tộc người ở chợ vùng biên và vai trò của chợ trong đời sống sinh kế các tộc người. Luận án cũng đã phân tích những tác động của hoạt động buôn bán và văn hóa - xã hội của chợ với đời sống các tộc người thiểu số tại địa phương cũng như hiệu quả và hạn chế của các chính sách phát triển vùng biên, đặc biệt là chính sách phát triển thương mại ở vùng biên giới Việt - Trung từ 1990 đến nay.

Luận án được hội đồng đánh giá cao và nhất trí đề nghị trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội công nhận và cấp học vị Tiến sĩ cho NCS. Tạ Thị Tâm.

 

 Các tin đã đưa ngày: