Nghiệm thu đề tài cấp Bộ 2019-2020

14/12/2020

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ 2019-2020

Sáng ngày 11 tháng 12 năm 2020, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tiến hành nghiệm thu 02 đề tài cấp Bộ thuộc Chương trình khoa học 2019-2020 của Viện Dân tộc học là đề tài: “Sinh kế của người Cơ-tu vùng tái định cư thủy điện A Vương và người Ca dong (Xơ-đăng) vùng tái định cư thủy điện sông Tranh 2, tỉnh Quảng Nam” do TS. Bùi Thị Bích Lan và TS. Nguyễn Thị Tám làm chủ nhiệm; và đề tài “Ứng phó với biến đổi khí hậu của người Hmông và người Thái ở tỉnh Sơn La” do TS. Nguyễn Thẩm Thu Hà và TS. Phạm Thị Cẩm Vân làm chủ nhiệm.

 

Tham dự buổi làm việc có các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu và các thành viên thực hiện hai đề tài.

Sau khi nghe các chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu, Hội đồng đã thảo luận và đưa ra nhận xét, đánh giá và góp ý cho từng đề tài. Nhìn chung, cả hai công trình nghiên cứu đều đáp ứng rất tốt các yêu cầu, mục tiêu đã đề ra về hình thức và nội dung nghiên cứu, có ý nghĩa lớn về mặt khoa học và thực tiễn đối với ngành Dân tộc học/Nhân học cũng như đối với vấn đề tư vấn chính sách với các cơ quan hữu quan. Đồng thời, Hội đồng cũng nhận xét các công trình công bố liên quan đến hai đề tài có sự vượt trội về số lượng và đảm bảo được chất lượng.

Mặc dù còn một số hạn chế cần chỉnh sửa, nhưng với sự nghiêm túc thực hiện và tính mới trong nội dung, hai nghiên cứu trên được đánh giá là những công trình nghiên cứu Dân tộc học/Nhân học hết sức công phu, đảm bảo chất lượng và hoàn thành đúng thời hạn. Với những kết quả đó, Hội đồng đã thông qua với 100% số phiếu đồng ý trong đó đề tài “Sinh kế của người Cơ-tu vùng tái định cư thủy điện A Vương và người Ca dong (Xơ-đăng) vùng tái định cư thủy điện sông Tranh 2, tỉnh Quảng Nam” do TS Bùi Thị Bích Lan và TS. Nguyễn Thị Tám làm chủ nhiệm đạt loại xuất sắc và đề tài “Ứng phó với biến đổi khí hậu của người Hmông và người Thái ở tỉnh Sơn La” do TS. Nguyễn Thẩm Thu Hà và TS. Phạm Thị Cẩm Vân làm chủ nhiệm đạt loại khá. Hội đồng cũng đề xuất các công trình này cần được xuất bản thành sách và các nhóm tác giả nên định hướng cho những nghiên cứu tiếp theo liên quan tới vấn đề tái định cư, hậu tái định cư, thích ứng với biến đổi khí hậu tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số để đưa ra những tư vấn chính sách mang ý nghĩa thực tiễn nhiều hơn nữa.

 


VDTH


Các tin đã đưa ngày: