Nghiệm thu đề tài cấp Nhà nước“Đánh giá hiệu quả, tác động của chương trình, dự án của các tổ chức quốc tế thực hiện ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi từ năm 1990 đến nay”

01/02/2021

Nghiệm thu đề tài cấp Nhà nước“Đánh giá hiệu quả, tác động của chương trình, dự án của các tổ chức quốc tế thực hiện ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi từ năm 1990 đến nay”

Sáng ngày 24 tháng 1 năm 2021 tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Văn phòng Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030”, mã số CTDT.16-20, đã tổ chức nghiệm thu đề tài cấp quốc gia “Đánh giá hiệu quả, tác động của chương trình, dự án của các tổ chức quốc tế thực hiện ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi từ năm 1990 đến nay”, mã số CTDT 40.18/16-20, do TS. Trần Minh Hằng làm chủ nhiệm.

 

Tham dự buổi nghiệm thu đánh giá có TS. Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội - Chủ tịch hội đồng, chủ trì phiên họp; TS. Đôn Tuấn Phong - Ủy viên thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội - Phó chủ tịch hội đồng, cùng các thành viên trong hội đồng, đại diện Vụ Tổng hợp (UBDT), đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ, và các khách mời. Về phía cơ quan chủ trì thực hiện có PGS.TS. Nguyễn Văn Minh, Viện trưởng Viện Dân tộc học và TS. Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó viện trưởng Viện Dân tộc học.

Sau khi nghe chủ nhiệm trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu, Hội đồng đã thảo luận và đưa ra nhận xét, đánh giá và góp ý cụ thể cho đề tài. Đề tài đã đáp ứng tốt các yêu cầu, mục tiêu đã đề ra, đó là: (1) Làm sáng tỏ và xác định khung lý thuyết nghiên cứu về đánh giá, tác động của các chương trình, dự án của các tổ chức quốc tế thực hiện ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi; (2) Tiến hành đánh giá các kết quả, hiệu quả, tác động của các chương trình, dự án phát triển của các tổ chức quốc tế đã thực hiện ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi từ năm 1990 đến nay; (3) Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả, hiệu quả, tác động của các chương trình, dự án phát triển của các tổ chức quốc tế thực hiện ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Tổng kết các bài học kinh nghiệm trong thực hiện các chương trình, dự án quốc tế ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi Việt Nam và đề xuất quan điểm, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả các chương trình, dự án quốc tế thực hiện ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2030.

Trình bày kết quả nghiên cứu của TS. Trần Minh Hằng - Chủ nhiệm đề tài

Đề tài được toàn thể các thành viên trong hội đồng đánh giá cao về mặt khoa học và thực tiễn. Đề tài đã được triển khai nghiêm túc, công phu, nguồn số liệu phong phú, các số liệu phân tích có độ tin cậy cao. Đề tài đã hoàn thành bản thảo sách đúng thời hạn, đồng thời có số lượng công trình công bố vượt trội và đảm bảo chất lượng. Một trong những bài tạp chí công bố quốc tế dựa trên kết quả nghiên cứu của Đề tài thuộc danh mục Scopus.

Bên cạnh đó, các thành viên hội đồng cũng có một số góp ý về mặt học thuật để Đề tài hoàn thiện hơn. Về cơ bản, Đề tài đã được thực hiện công phu, nghiêm túc, hoàn thành các mục tiêu đề ra và có những đóng góp quan trọng về mặt khoa học và thực tiễn, và 100% các thành viên Hội đồng đã thống nhất nghiệm thu Đề tài.

 


Viện Dân tộc học


Các tin đã đưa ngày: