Hội thảo khoa học Nghiên cứu đề xuất chính sách đặc thù hỗ trợ, phát triển dân tộc thiểu số sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

20/04/2021

Hội thảo khoa học Nghiên cứu đề xuất chính sách đặc thù hỗ trợ, phát triển dân tộc thiểu số sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Chiều ngày 19/4/2021, Viện Dân tộc học tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Nghiên cứu đề xuất chính sách đặc thù hỗ trợ, phát triển dân tộc thiểu số sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn” dưới sự chủ trì của PGS. TS. Nguyễn Ngọc Thanh (cán bộ Viện Dân tộc học, thành viên chính tham gia đề tài cùng tên). Đây là hội thảo thuộc chương trình đề tài cấp Bộ do Ủy ban dân tộc chủ trì, giao cho Viện Dân tộc học thực hiện.

 

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Thanh chủ trì Hội thảo

Tham dự hội thảo có đông đảo cán bộ nghiên cứu Viện Dân tộc học, cán bộ làm công tác chính sách của Ủy ban dân tộc. Ngoài ra, hội thảo cũng thu hút sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu dân tộc học/nhân học tại Hà Nội.

 

Sau một quá trình chuẩn bị, Ban Tổ chức hội thảo đã nhận được nhiều báo cáo khoa học với các cách tiếp cận khác nhau về vấn đề chính sách đối với vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, do thời gian có hạn, có 04 báo cáo đã được lựa chọn để trình bày, bao gồm: 1. Cơ sở lý luận về chính sách đặc thù hỗ trợ, phát triển dân tộc thiểu số sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; 2. Thực trạng đời sống của các dân tộc thiểu số sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; 3. Hệ thống hóa, đánh giá và đề xuất chính sách đặc thù hỗ trợ, phát triển dân tộc thiểu số sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; 4. Quan điểm, yêu cầu đối với chính sách đặc thù nhằm hỗ trợ, phát triển dân tộc thiểu số sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Báo cáo tham luận của PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh

Báo cáo tham luận của  TS. Võ Thị Minh Lệ

Báo cáo tham luận của TS. Nguyễn Bình Giang

Trên cơ sở nội dung được trình bày, các đại biểu tham dự đã có những thảo luận, đóng góp ý kiến hết sức có ý nghĩa đối với nhóm thực hiện đề tài. Từ việc đối chiếu giữa thực tiễn và lý luận đến đề xuất các giải pháp góp phần cung cấp các luận cứ khoa học của các diễn giả, các ý kiến thảo luận trong buổi hội thảo đều cho rằng, việc nghiên cứu đề xuất chính sách đặc thù đối với cùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn là hết sức quan trọng và cần thiết. Đây sẽ là nguồn tư liệu tham khảo cho Chính phủ trong quá trình triển khai thực hiện Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiếu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 đã được Quốc hội thông qua. Đồng thời, thành công của Hội thảo cũng được khẳng định qua việc nhận được những ý kiến trao đổi đa chiều từ phía các nhà nghiên cứu, các cán bộ tham dự nhằm góp phần định hình rõ nét hơn những tư vấn chính sách phù hợp với các địa phương, dân tộc thiểu số thuộc địa bàn nghiên cứu hiện đang phải đối mặt với nhiều khó khăn về kinh tế - xã hội.

 

Một số hình ảnh trong Hội thảo

 

 

 

 

 

 

 


Viện Dân tộc học


Các tin đã đưa ngày: