Tọa đàm khoa học: Làn sóng di cư mới và năng động dân số học xuyên biên giới Trung Quốc - Việt Nam

06/12/2012

Yếu tố mới trong làn sóng di cư của người Trung Quốc đó là sự thay đổi trong vị thế của người di cư, điểm đến và chính sách khuyến khích di cư ra nước ngoài (going global policy) của chính phủ Trung Quốc. Sự di cư này đã tạo áp lực lớn đối các nước có chung biên giới với Trung Quốc, đặc biệt là các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Tác giả đã tổng kết tình trạng nhập cư của người lao động Trung Quốc vào Việt Nam trong hai thập kỷ gần đây. Tình trạng nhập cư trái phép của các lao động Trung Quốc tương đối phổ biến, gây khó khăn cho công tác quản lý của chính quyền và tác động đến đời sống kinh tế - xã hội với người dân địa phương.

Chủ đề được thảo luận sôi nổi với các ý kiến bình luận và chia sẻ tập trung vào các vấn đề: chính sách di cư của chính phủ Trung Quốc và chính phủ Việt Nam;  những tác động của làn sóng nhập cư Trung Quốc đối với sự phát triển kinh tế, xã hội và an ninh của Việt Nam.Các tin đã đưa ngày: