Trao đổi hợp tác khoa học với Đại học Thượng Hải, Trung Quốc

13/11/2017

Trao đổi hợp tác khoa học với Đại học Thượng Hải, Trung Quốc

Ngày 10 tháng 11 năm 2017, Viện Dân tộc học đã vui mừng đón tiếp đoàn khách quốc tế do GS. Cảnh Kính, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Việt Nam, Đại học Thượng Hải, Trung Quốc làm trưởng đoàn sang trao đổi về hợp tác khoa học giữa hai bên. Về phía Viện Dân tộc học, tiếp đoàn có PGS.TS. Nguyễn Văn Minh - Viện trưởng, TS. Nguyễn Thị Thanh Bình - Phó Viện trưởng, PGS.TS. Trần Hồng Hạnh - Phó Tổng biên tập tạp chí Dân tộc học, TS. Trần Văn Hà - Nghiên cứu viên cao cấp phòng Nghiên cứu lý luận và Chính sách dân tộc, TS. Bùi Thị Bích Lan - Trưởng phòng Phòng QLKH&HTQT và ThS. Phạm Thị Hà Xuyên - Trợ lý Hợp tác quốc tế. 

Tại buổi gặp gỡ, hai bên đã cùng giới thiệu, trao đổi những thông tin cơ bản về chức năng, nhiệm vụ và mối quan tâm nghiên cứu của mỗi bên, đồng thời thảo luận các hợp tác trong nghiên cứu và đào tạo. Kết thúc cuộc gặp hai bên đã cùng thống nhất với các kế hoạch hợp tác cụ thể như sau:

 

Về đào tạo: Hai bên nhất trí tiến tới thực hiện các chương trình trao đổi học giả trong tương lai, dự kiến mỗi chương trình kéo dài từ 1 đến 3 tháng mỗi năm và cùng tạo điều kiện tốt nhất để các học giả được tiếp cận các nguồn tài liệu nghiên cứu, sách, tạp chí, và tiến hành nghiên cứu thực địa. Trung tâm nghiên cứu Việt Nam sẽ đưa các lớp sinh viên Trung Quốc sang tham dự các khoá học ngắn hạn về văn hoá, xã hội Việt Nam, tổ chức tại Viện Dân tộc học.

 

Về xuất bản: Hai bên sẽ cùng tìm hiểu, khai thác khả năng cùng hợp tác xuất bản tạp chí về các vấn đề xã hội đương đại ở Việt Nam.

Về tổ chức Hội thảo, Hội nghị khoa học: các bên sẽ cùng nỗ lực để tổ chức các cuộc hội thảo chung. Ngay trong năm 2018, GS. Cảnh Kính mong muốn hợp tác để tổ chức một Hội thảo tại Viện Dân tộc học nhân dịp chào mừng 50 năm thành lập Viện Dân tộc học (1968-2018).

 

Trước lời mời viếng thăm Đại học Thượng Hải của GS. Cảnh Kính, PGS.TS. Nguyễn Văn Minh hy vọng sẽ được được sang thăm và làm việc với các nhà khoa học của trường trong nửa đầu năm 2018. Trong các cuộc gặp gỡ, trao đổi trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục bàn về việc hợp tác nghiên cứu theo một số hướng như: nghiên cứu biến đổi văn hóa của các nhóm di cư người Việt sang làm ăn ở Trung Quốc và ngược lại; nghiên cứu về khách du lịch Trung Quốc ở Việt Nam và ngược lại; hoặc nghiên cứu quan hệ hôn nhân và gia đình xuyên biên giới ở một số tộc người sinh sống ở cả hai bên biên giới Việt – Trung.

 

Kết thúc buổi gặp gỡ, đại diện hai bên nhất trí sẽ sớm soạn thảo và ký bản ghi nhớ hợp tác giữa hai cơ quan. Hai bên đều cho rằng những thảo luận, trao đổi trên sẽ tạo tiền đề cho phát triển đào tạo, nghiên cứu và xuất bản về những chủ đề cùng quan tâm, đồng thời phát triển mối quan hệ giữa các bên trong tương lai. 

 

 

 


Hà Xuyên


Các tin đã đưa ngày: