Bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành Quản lý tài nguyên và môi trường của NCS. Phạm Thị Cẩm Vân

19/04/2018

Bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành Quản lý tài nguyên và môi trường của NCS. Phạm Thị Cẩm Vân

Ngày 16 tháng 04 năm 2018, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đai học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học quốc gia, chuyên ngành Quản lý tài nguyên và môi trường, mã số 62850101 cho NCS. Phạm Thị Cẩm Vân – cán bộ Viện Dân tộc học, với đề tài: “Cơ sở khoa học cho phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng huyện miền núi Mộc Châu, tỉnh Sơn La” do GS.TS. Nguyễn Cao Huần và TS. Trần Thị Mai Hoa hướng dẫn.

 

Tham dự lễ bảo vệ có đầy đủ các thành viên trong Hội đồng chấm luận án cùng các cán bộ Viện Dân tộc học và bạn bè,người thân của NCS. Phạm Thị Cẩm Vân.

 

Mục tiêu của luận án là xác lập cơ sở khoa học dựa trên tiếp cận địa lý cho định hướng không gian phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La theo hướng bền vững. Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận án được kết cấu thành 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu; Chương 2: Điều kiện địa lý và tài nguyên cho phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng huyện miền núi Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Chương 3: Đánh giá tiềm năng, thực trạng và định hướng phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng huyện miền núi Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

 

 

Buổi lễ bảo vệ luận án đã kết thúc thành công. Luận án được hội đồng đánh giá cao và xếp loại xuất sắc, đồng thời Hội đồng nhất trí đề nghị trường Đại học khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội công nhận và cấp học vị tiến sĩ cho NCS. Phạm Thị Cẩm Vân.

Một số hình ảnh trong buổi bảo vệ

 

 

 

 


Thùy Phan


Các tin đã đưa ngày: