Hội nghị Dân tộc học năm 2018

18/11/2018

Hội nghị Dân tộc học năm 2018

Thực hiện chương trình khoa học thường niên năm 2018, được sự đồng ý của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, ngày 16 tháng 11 năm 2018, tại trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Dân tộc học đã tổ chức Hội nghị Dân tộc học năm 2018 với chủ đề: “Những vấn đề mới về tộc người và chính sách dân tộc ở nước ta hiện nay”.

 

Tham dự Hội nghị, về phía Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam có PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam cùng nhiều đồng chí lãnh đạo là Trưởng ban, Phó ban chức năng, Văn phòng Viện Hàn lâm, lãnh đạo các Viện chuyên ngành trực thuộc Viện Hàn lâm. Về phía các tổ chức nghiên cứu, giáo dục và quản lý Nhà nước, có TS. Nguyễn Lâm Thành, Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội; TS. Hoàng Xuân Lương, nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; PGS.TS. Phan Xuân Biên, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương; GS. Ngô Văn Lệ - nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Dân tộc học và Nhân học thành phố Hồ Chí Minh; PGS.TS. Trần Trung, Quyền Giám đốc Học viện Dân tộc, Uỷ ban Dân tộc; PGS.TS. Lâm Bá Nam, Chủ tịch Hội Dân tộc học và Nhân học Việt Nam cùng nhiều đại biểu là chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên đang công tác tại các tổ chức nghiên cứu và đào tạo trong cả nước.

 

Hội nghị Dân tộc học năm 2018 được tổ chức nhằm góp phần nhận diện, cập nhật, đánh giá các vấn đề mới về tộc người và chính sách dân tộc ở nước ta hiện nay để làm cơ sở khoa học cho việc xây dựng chiến lược, kế hoạch nghiên cứu, đào tạo, tư vấn chính sách về Dân tộc học/Nhân học. Đồng thời cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng và thực hiện thành công chính sách dân tộc cũng như giải quyết tốt hơn vấn đề dân tộc, tộc người ở nước ta trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

 Phát biểu khai mạc và đề dẫn Hội nghị, PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm đã cho rằng, vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc luôn có vị trí then chốt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước trong một quốc gia đa dân tộc. Chính vì vậy, ngay từ khi được thành lập, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến vấn đề dân tộc và thực hiện nhiều chính sách dân tộc quan trọng, góp phần củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc. Mặc dù các chính sách ngày càng được đổi mới, hoàn thiện và đạt được những kết quả to lớn nhưng bên cạnh đó cũng nảy sinh nhiều hạn chế, bất cập dẫn đến hiệu quả còn thấp, chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu phát triển chung của đất nước và các tộc người trong tình hình mới. Trong bối cảnh như vậy, việc nhận diện bản chất của những vấn đề về tộc người và chính sách dân tộc ở nước ta hiện nay có một ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng cơ sở khoa học nhằm góp phần đổi mới, hoàn thiện chính sách dân tộc và phát triển bền vững các tộc người.

 PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm

Phát biểu khai mạc và đề dẫn Hội nghị 

 Hội nghị đã nhận được tất cả 125 báo cáo tham luận. Nội dung tham luận tại Hội nghị đã tập trung vào những vấn đề như: Về dân tộc, ý thức dân tộc và chủ nghĩa dân tộc; Một số vấn đề về xung đột tộc người và quản lý xung đột tộc người từ góc độ chính sách; Ý thức tự giác của người Tà Mun ở Tây Ninh; Các dân tộc thiểu số rất ít người, hỗ trợ phát triển và bảo tồn văn hóa; Từ chính sách đến thực tiễn phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số Việt Nam hiện nay. Sau khi nghe các diễn giả trình bày báo cáo được lựa chọn, Hội nghị đã thảo luận sôi nổi và nhận được nhiều bình luận xoay quanh các vấn đề đang nổi lên như: vấn đề tộc người từ khái niệm, lý luận đến thực tiễn; vấn đề xác minh lại thành phần dân tộc, những bất cập của chính sách dân tộc hiện nay, vai trò của chủ thể văn hóa trong phát triển kinh tế - xã hội…

Phát biểu tổng kết và bế mạc Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Văn Minh, Viện trưởng Viện Dân tộc học đã khẳng định, Hội nghị về cơ bản đã đạt được mục tiêu và nhiệm vụ chính đặt ra. Nội dung chính của các báo cáo tham gia Hội nghị sẽ được chắt lọc và báo cáo tới Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Sau Hội nghị, Ban tổ chức sẽ tiến hành tuyển chọn, biên tập các báo cáo và xuất bản thành Kỷ yếu Hội nghị Khoa học quốc gia vào năm 2019. Thay mặt Ban tổ chức, PGS.TS. Nguyễn Văn Minh gửi lời cảm ơn tới các đại biểu, các nhà khoa học đã dành thời gian tham gia và góp phần tạo nên thành công của Hội nghị.

 

PGS.TS. Nguyễn Văn Minh, Viện trưởng Viện Dân tộc học

Phát biểu tổng kết và bế mạc Hội nghị

 

Một số hình ảnh trong Hội nghị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Thu Hà


Các tin đã đưa ngày: