Thuyết trình khoa học: Lịch sử môi trường ở Việt Nam và Nhân học về môi trường qua các nghiên cứu Nhân học thời Pháp thuộc

04/05/2019

Thuyết trình khoa học: Lịch sử môi trường ở Việt Nam và Nhân học về môi trường qua các nghiên cứu Nhân học thời Pháp thuộc

Ngày 25/4/2019, Viện Dân tộc học tổ chức buổi thuyết trình khoa học “Lịch sử môi trường ở Việt Nam và Nhân học về môi trường qua các nghiên cứu Nhân học thời Pháp thuộc” do TS. Frédéric Thomas, Viện nghiên cứu Phát triển bền vững quốc gia Pháp trình bày.

Trong buổi tọa đàm, TS. Thomas tập trung trình bày một phần kết quả nghiên cứu luận án Tiến sĩ của mình liên quan đến vấn đề quan niệm về rừng của các tộc người thiểu số vùng Tây Nguyên. Dựa trên các nguồn tư liệu Nhân học của các nhà dân tộc học, sỹ quan quân đội và các nhà truyền giáo thời kỳ Pháp thuộc từ những năm 1860 đến năm 1945, tác giả xem xét mối quan hệ giữa con người và tự nhiên ở các tộc người này. Qua nghiên cứu vũ trụ quan của các tộc người, tác giả khẳng định với quan niệm vạn vật hữu linh, các tộc người thiểu số ở Tây Nguyên cho rằng con người và tự nhiên cùng tồn tại trong một thế giới không có sự tách biệt. Mục đích của việc tạo ra các dạng thức tâm linh này thể hiện ước vọng về một cuộc sống sung túc, tận dụng được các nguồn lợi từ tự nhiên mà không làm hại đến tự nhiên.

 

Tọa đàm khoa học do TS. Frédéric Thomas trình bày

Những nghiên cứu từ giữa thế kỉ 20 đã chỉ ra hai luồng nhận thức tự nhiên khác nhau: Nếu như các nước Tây phương coi tự nhiên và con người là hai thế giới tách biệt (Natural Dualism) thì ở Trung Quốc, với tư tưởng của chủ nghĩa tự nhiên (naturalism), tự nhiên được coi như một phần trong cuộc sống con người. Qua phân tích của mình, TS. Thomas đã cố gắng xây dựng mối liên kết giữa các ý niệm về tự nhiên trong một số học thuyết trên thế giới và xem xét quan điểm về tự nhiên của các tộc người thiểu số ở Việt Nam gần với học thuyết nào hơn.

 

 

 

Sau khi TS. Thomas kết thúc bài thuyết trình, cán bộ Viện Dân tộc học đã sôi nổi góp ý và đặt ra các câu hỏi trao đổi về mặt học thuật.

 

 

Kết thúc buổi tọa đàm, TS. Nguyễn Thị Thanh Bình – Viện phó trưởng Viện Dân tộc học gửi lời cảm ơn đến TS. Thomas về chia sẻ nghiên cứu của ông và nhấn mạnh những vấn đề được trình bày, thảo luận là chủ đề kinh điển trong Nhân học, rất có giá trị đối với các nghiên cứu của Nhân học đương đại về xã hội, tôn giáo và môi trường ở các tộc người thiểu số. TS. Nguyễn Thị Thanh Bình hy vọng rằng trong thời gian TS. Thomas sẽ tiếp tục có những thảo luận với Phòng nghiên cứu Môi trường tộc người của Viện Dân tộc học để mở ra các cơ hội hợp tác nghiên cứu và trao đổi học thuật trong tương lai.

 

Phát biểu cảm ơn của TS. Nguyễn Thị Thanh Bình


Hà Xuyên


Các tin đã đưa ngày: