Sinh hoạt khoa học Thảm họa định cư và nỗi niềm quê hương: Trải nghiệm của người Mỹ gốc Việt về bá quyền da trắng ở New Orleans

06/10/2020

Sinh hoạt khoa học Thảm họa định cư và nỗi niềm quê hương: Trải nghiệm của người Mỹ gốc Việt về bá quyền da trắng ở New Orleans

Nhận lời mời của Lãnh đạo Viện Dân tộc học, sáng ngày 5 tháng 10 năm 2020 TS. Nguyễn Vũ Hoàng - Cán bộ nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Văn hóa, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, đã có buổi trình bày khoa học với chủ đề: “Thảm họa định cư và nỗi niềm quê hương: Trải nghiệm của người Mỹ gốc Việt về bá quyền da trắng ở New Orleans” (Disasters, Settlement and the Homeland: Vietnamese American Experiences of White Supremacy in New Orleans). Đây là kết quả nghiên cứu trong luận án tiến sĩ của diễn giả tại Khoa Nhân học Trường đại học Toronro, Canada.

 

Buổi trình bày đã thu hút sự tham dự của Lãnh đạo Viện và đông đảo các nhà nghiên cứu trong Viện.

Trong khuôn khổ buổi sinh hoạt khoa học, TS. Nguyễn Vũ Hoàng đã lựa chọn trình bày một số nội dung của luận án liên quan đến chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và kỳ thị chủng tộc ở Hoa Kỳ gắn với cộng đồng người Việt định cư tại bang Louisiana trong nhiều năm qua. Để giải quyết các vấn đề nghiên cứu thực tế, trong luận án này, các lý thuyết nhân học được lựa chọn áp dụng là: chủng tộc và bá quyền của người da trắng, cộng đồng hải ngoại (Diaspora), phi lãnh thổ hóa (De-territorialisation) trong nhân học xuyên quốc gia với những tên tuổi của các nhà nghiên cứu được nhắc tới như Eduardo Bonnila Silva, Claire Jean Kim hay Andrea Smith,... Từ đó, tác giả tập trung vào mối quan hệ giữa các chủng tộc, ý thức hệ của người Mỹ da trắng và chỉ ra rằng người Mỹ gốc Việt tại New Orleans không chỉ là nạn nhân của những hành động kỳ thị chủng tộc công khai và ẩn ý, mà họ cũng có lúc đồng tình với những ý niệm đó. Sự thỏa hiệp của người Mỹ gốc Việt đối với bá quyền da trắng cũng khẳng định rằng vấn đề chủng tộc và kỳ thị chủng tộc ở Hoa Kỳ chưa bao giờ kết thúc.

Ngoài ra, trong nghiên cứu này, tác giả cũng dành một chương để phân tích mối quan hệ giữa người Mỹ gốc Việt ở New Orleans với quê hương Việt Nam (hai điểm nghiên cứu được tác giả lựa chọn tại Việt Nam là Bình Thuận và Vũng Tàu). Mục đích của chương này là khai thác khía cạnh toàn cầu hóa trong đó các quốc gia - dân tộc đã và đang muốn gắn kết với cộng đồng hải ngoại của mình, đồng thời, trong đó tác giả cũng nhấn mạnh tới tính hiệu quả trong chính sách của Nhà nước Việt Nam đối với người Việt ở nước ngoài.

Chủ đề của buổi sinh hoạt khoa học đã tạo ra một không khí thảo luận sôi nổi, gợi mở nhiều ý tưởng nghiên cứu cho các nhà nhân học/dân tộc học của Viện trong tương lai ở những chủ đề tưởng chừng như không mới như chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, vấn đề kiều hối, cộng đồng hải ngoại,…

 

 


VDTH


Các tin đã đưa ngày: