Nghiệm thu đề tài cấp Bộ 2019-2020 “Mạng lưới xã hội của tộc người Lô Lô và Nùng ở tỉnh Cao Bằng trong phát triển kinh tế, đảm bảo trật tự xã hội vùng biên giới”

16/04/2021

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ 2019-2020 “Mạng lưới xã hội của tộc người Lô Lô và Nùng ở tỉnh Cao Bằng trong phát triển kinh tế, đảm bảo trật tự xã hội vùng biên giới”

Sáng ngày 9 tháng 4 năm 2021, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tiến hành nghiệm thu 01 đề tài cấp Bộ thuộc Chương trình khoa học 2019-2020 của Viện Dân tộc học: “Mạng lưới xã hội của tộc người Lô Lô và Nùng ở tỉnh Cao Bằng trong phát triển kinh tế, đảm bảo trật tự xã hội vùng biên giới” do TS. Lê Minh Anh và TS. Lê Thị Mùi làm chủ nhiệm.

 

Tham dự buổi làm việc có các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu, đại diện Ban Lãnh đạo Viện Dân tộc học và các thành viên thực hiện đề tài. Đây là đề tài thứ ba trong hệ đề tài cấp Bộ của Viện Dân tộc học giai đoạn 2019-2020. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, đề tài đã được phép gia hạn đến tháng 4 năm 2021 và với sự nỗ lực, nhóm thực hiện đã hoàn thành đúng tiến độ.

Sau khi nghe chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu, Hội đồng đã thảo luận và đưa ra nhận xét, đánh giá, góp ý cho đề tài. Theo đó, các ý kiến đều nhất trí rằng đây là một công trình khoa học được thực hiện nghiêm túc, kết quả nghiên cứu đáp ứng tốt các yêu cầu, mục tiêu đã đề ra cả về hình thức và nội dung. Đặc biệt, với những kinh nghiệm trong nghiên cứu điền dã dân tộc học, nguồn tư liệu thực địa thu thập được của đề tài được đánh giá là khá phong phú và đáng tin cậy. Do vậy, mặc dù còn một số hạn chế cần chỉnh sửa như cần phải đưa ra những phân tích rõ hơn về lý luận cũng như quan điểm của Đảng và Nhà nước về mạng lưới xã hội, đề tài vẫn mang lại những ý nghĩa lớn về mặt khoa học và thực tiễn đối với ngành Dân tộc học/Nhân học cũng như đối với các vấn đề tư vấn chính sách cho các cơ quan hữu quan.

Tiếp đó, Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu kín với 100% số phiếu thông qua và xếp loại đề tài đạt loại khá. Đồng thời, Chủ tịch Hội đồng - GS. Đặng Nguyên Anh cũng đề nghị nhóm tác giả cần nhanh chóng bổ sung, chính sửa theo ý kiến của Hội đồng và sớm xuất bản thành sách công trình nghiên cứu này.


Viện Dân tộc học


Các tin đã đưa ngày: