Nghiệm thu đề tài cấp Nhà nước “Xây dựng mối quan hệ giữa chính quyền địa phương và tôn giáo nhằm đảm bảo ổn định và đồng thuận xã hội”

28/04/2021

Nghiệm thu đề tài cấp Nhà nước “Xây dựng mối quan hệ giữa chính quyền địa phương và tôn giáo nhằm đảm bảo ổn định và đồng thuận xã hội”

Chiều ngày 26/4/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng khoa học và công nghệ cấp quốc gia đánh giá, nghiệm thu đề tài “Xây dựng mối quan hệ giữa chính quyền địa phương và tôn giáo nhằm đảm bảo ổn định và đồng thuận xã hội”, mã số KX.01.35/16-20 do Viện Dân tộc học chủ trì và TS. Trần Thị Hồng Yến làm chủ nhiệm. Đây là đề tài thuộc Chương trình KX.01/16-20 - Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia “Nghiên cứu những vấn đề trọng yếu về khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế xã hội”.

Tham dự buổi nghiệm thu đánh giá có GS.TS. Đoàn Minh Huấn, Phó Chủ nhiệm Chương trình KX.01/16-20 - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì phiên họp; GS.TS. Nguyễn Văn Tài - Phó Chủ tịch Hội đồng cùng các thành viên trong Hội đồng; Ông Lê Tài Dũng - Phó giám đốc Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp Nhà nước, đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ, các khách mời và thành viên tham gia đề tài. Về phía cơ quan chủ trì thực hiện có PGS.TS. Nguyễn Văn Minh - Viện trưởng Viện Dân tộc học.

 

 

Trước tình hình dân tộc, tôn giáo trên thế giới hiện nay đang có những diễn biến phức tạp và đời sống tôn giáo trong nước cũng có những biến chuyển theo cả chiều hướng tích cực và tiêu cực, việc tiến hành đề tài nghiên cứu này được xác định là hết sức cần thiết. Đặc biệt, từ khi Luật Tín ngưỡng, tôn giáo được ban hành và có hiệu lực, một vấn đề đã đặt ra là nếu Nhà nước, chính quyền địa phương không chuẩn bị tốt các điều kiện và đội ngũ cán bộ có thể dẫn đến việc Luật không đạt được hiệu quả mong muốn. Ngoài ra, khi Luật ra đời và áp dụng trong thực tế sẽ nảy sinh những bất cập đòi hỏi cần phải nghiên cứu và đề xuất phương án hướng dẫn bổ sung. Điều này càng khẳng định một lần nữa tính cấp thiết của việc tiến hành thực hiện đề tài này.

Tại buổi nghiệm thu, thay mặt các thành viên, TS. Trần Thị Hồng Yến - chủ nhiệm đề tài - đã trình bày tóm tắt mục tiêu và các kết quả nghiên cứu chính của đề tài với các nội dung: Thực trạng và những vấn đề đặt ra trong mối quan hệ giữa chính quyền địa phương và tổ chức tôn giáo tại một số địa bàn đã từng là điểm nóng về tôn giáo trong thời gian gần đây thuộc 6 tôn giáo lớn tại Việt Nam (bao gồm: Phật giáo, Công giáo, Tin Lành, Hồi giáo, Cao Đài, Hòa Hảo), qua khảo sát tại 6 tỉnh, thành phố (Hà Nội, Tây Ninh, An Giang, Nghệ An, Gia Lai và Điện Biên); Bản chất của mối quan hệ giữa Nhà nước và tôn giáo nói chung, chính quyền địa phương và các tổ chức tôn giáo nói riêng; Cơ sở khoa học về mối quan hệ giữa Nhà nước và tôn giáo nói chung, giữa chính quyền địa phương và các tổ chức tôn giáo nói riêng. Trên cơ sở nhận diện, phân tích thực trạng mối quan hệ giữa Nhà nước và tôn giáo nói chung, chính quyền và các tổ chức tôn giáo nói riêng ở Việt Nam hiện nay, đề tài đã đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và vấn đề đặt ra trong thời gian tới; đồng thời làm rõ các yếu tố tác động, dự báo xu hướng phát triển và đề xuất quan điểm, giải pháp củng cố, hoàn thiện mối quan hệ giữa chính quyền địa phương và tôn giáo nhằm đảm bảo sự đồng thuận xã hội và ổn định chính trị xã hội.

Sau khi nghe chủ nhiệm đề tài trình bày, các thành viên Hội đồng đã nhận xét, đánh giá toàn diện kết quả đạt được của Đề tài và tiến hành bỏ phiếu đánh giá. Kết quả, 100% các thành viên Hội đồng đã thống nhất nghiệm thu Đề tài. Phát biểu kết luận cuộc họp, PGS.TS. Đoàn Minh Huấn đã thay mặt Hội đồng hoan nghênh sự nghiêm túc, nỗ lực, cố gắng, tâm huyết của các thành viên đề tài và đề nghị đề tài tiếp thu, chỉnh sửa theo các ý kiến phản biện, góp ý của Hội đồng.


Lê Nguyễn

Viện Dân tộc học


Các tin đã đưa ngày: