Hội nghị Dân tộc học Quốc gia 2021

02/12/2021

Hội nghị Dân tộc học Quốc gia 2021

Thực hiện chương trình tổ chức Hội nghị Thông báo Dân tộc học thường niên, được sự cho phép của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, ngày 01 tháng 12 năm 2021, Viện Dân tộc học đã tổ chức Hội nghị Dân tộc học năm 2021 với chủ đề: “Phát triển sinh kế bền vững của các tộc người ở nước ta hiện nay”.

 

 

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19, Hội nghị được tổ chức theo hai hình thức trực tiếp và trực tuyến. Với hai hình thức này, tham dự hội nghị có nhiều đại biểu, khách mời đại diện cho các tổ chức nghiên cứu, đào tạo và quản lý Nhà nước về lĩnh vực dân tộc ở cả Trung ương và địa phương. Trong đó, về phía các tổ chức nghiên cứu, giáo dục và quản lý Nhà nước có TS. Nguyễn Lâm Thành - Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội; PGS.TS. Bế Trung Anh - Ủy viên Hội đồng Dân tộc Quốc hội; PGS.TS. Lâm Bá Nam - Chủ tịch Hội Dân tộc học và Nhân học Việt Nam; PGS.TS. Trần Trung - Giám đốc Học viện Dân tộc, Ủy ban Dân tộc; TS. Nguyễn Cao Thịnh - Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Ủy ban Dân tộc; TS. Triệu Văn Bình - Phó Vụ trưởng Vụ Dân tộc, Văn phòng Quốc hội; PGS.TS. Nguyễn Văn Sửu - Trưởng khoa Nhân học, Đại học KHXH và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội; PGS.TS. Ngô Thị Phương Lan - Hiệu trưởng, Đại học KHXH và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh; Đại tá Vi Thái Lang, Trưởng khoa Triết học, Học viện Chính trị Công an nhân dân cùng nhiều lãnh đạo các cơ sở nghiên cứu, đào tạo ở Hà Nội và các địa phương trên cả nước tham dự. Về phía Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Hội nghị vinh dự được chào đón PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; các Viện trưởng, Phó Viện trưởng của các Viện chuyên ngành trực thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam. Tham dự Hội nghị còn có đông đảo các nhà khoa học, giảng viên đang công tác tại các tổ chức nghiên cứu, giáo dục, quản lý Nhà nước về dân tộc và các lĩnh vực có liên quan đến dân tộc ở Hà Nội và một số địa phương trong nước cùng toàn thể cán bộ nghiên cứu Viện Dân tộc học.

 

 

Phát biểu khai mạc và đề dẫn Hội nghị, PGS. TS. Bùi Nhật Quang - Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH VN nhấn mạnh, sinh kế của các dân tộc rất đa dạng, có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế tri thức, kinh tế xanh, kinh tế số bước đầu định hình và phát triển, đóng góp quan trọng cho việc nâng cao chất lượng nền kinh tế đất nước, tăng năng suất lao động, giá trị và sức cạnh tranh của các sản phẩm tạo ra. Vấn đề phát triển sinh kế luôn được Đảng và Nhà nước ta hết sức quan tâm, và đã đạt được nhiều kết quả to lớn, nhất là trong thời kỳ đổi mới. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, do nhiều yếu tố tác động cả chủ quan và khách quan ở trong và ngoài nước, sinh kế của các dân tộc ở nước ta vẫn còn thiếu tính bền vững.

Phát biểu khai mạc và đề dẫn Hội nghị của PGS. TS. Bùi Nhật Quang - Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH VN

Trong bối cảnh đó, Hội nghị Dân tộc học năm 2021 được tổ chức nhằm nhận diện các vấn đề mới về lý luận và thực tiễn để làm rõ thực trạng phát triển sinh kế bền vững của các dân tộc ở nước ta hiện nay, nhất là vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới, ven biển và hải đảo; đánh giá ảnh hưởng của phát triển sinh kế bền vững ở các dân tộc đến đời sống kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, chính trị của các vùng miền và đất nước; phân tích nguyên nhân tác động và dự báo xu hướng biến đổi sinh kế của các dân tộc ở nước ta trong thời gian tới. Trên cơ sở này, Hội nghị sẽ góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng và thực hiện thành công các chính sách phát triển kinh tế - xã hội nói chung và chính sách phát triển sinh kế bền vững cho các dân tộc ở nước ta nói riêng, nhất là bộ phận dân cư còn gặp nhiều khó khăn trong phát triển. Trên cơ sở hơn 100 tham luận gửi tới Hội nghị, Ban tổ chức đã chọn được 80 báo cáo từ các nhà khoa học, nhà quản lý ở Trung ương và địa phương quan tâm đến các vấn đề sinh kế của các dân tộc ở nước ta hiện nay. Các báo cáo tham luận đã đề cập đến những vấn đề mới và lý thú trên nhiều lĩnh vực từ các góc độ tiếp cận khác nhau. Trong đó, các báo cáo tham luận được lựa chọn trình bày và thảo luận tại Hội nghị tập trung vào các vấn đề lý thú như: Văn hóa với sinh kế của các tộc người thiểu số ở Việt Nam; Từ khả năng sản xuất đến tiềm năng tiêu thụ: mở rộng cách tiếp cận và phát triển sinh kế bền vững cho các tộc người ở Việt Nam hiện nay; Nguồn lực mềm trong đời sống sinh kế vùng tái định cư thủy điện: vấn đề và giải pháp; Thiên tai và thích ứng trong sinh kế của người dân tộc thiểu số vùng biên giới Việt - Lào; Nội dung và hướng nghiên cứu về sinh kế tộc người ở Việt Nam hiên nay: Tổng quan và một số gợi mở.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi xoay quanh các chủ đề như: các vấn đề lý luận, cách tiếp cận, phương pháp và nội dung nghiên cứu về sinh kế và phát triển sinh kế bền vững trên thế giới nói chung và của các tộc người ở Việt Nam nói riêng; những vấn đề sinh kế, chuyển đổi sinh kế, phát triển sinh kế bền vững dựa trên các nguồn lực của các tộc người ở những vùng miền, địa phương trong nước và liên biên giới, xuyên quốc gia; ảnh hưởng của các vấn đề sinh kế, nhất là chuyển đổi các hình thức sinh kế đến phát triển bền vững kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, ổn định chính trị, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, bảo vệ tài nguyên và môi trường sống của các tộc người nói riêng và đất nước nói chung; những yếu tố tác động đến sinh kế, chuyển đổi sinh kế và phát triển sinh kế bền vững như: chính sách, thị trường, chất lượng sản phẩm, môi trường sống, dịch bệnh, nguồn tài nguyên thiên nhiên, biến đổi khí hậu, giáo dục và đào tạo, thông tin và tri thức, nguồn nhân lực, tôn giáo tín ngưỡng, văn hóa tộc người, phong tục tập quán, quan hệ tộc người ở trong nước và liên biên giới/xuyên quốc gia, các yếu tố khu vực và thế giới...

 

 

Phát biểu tổng kết và bế mạc hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Văn Minh - Viện trưởng Viện Dân tộc học đã khẳng định, chủ đề của Hội nghị và những tham luận, thảo luận đã khơi dậy những vấn đề mới trong nghiên cứu về sinh kế, phát triển sinh kế bền vững; những tham luận và ý kiến thảo luận cởi mở, đầy tính khoa học của các đại biểu tham dự có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với nghiên cứu về phát triển sinh kế bền vững của các tộc người ở nước ta hiện nay. Thay mặt Ban tổ chức, PGS.TS. Nguyễn Văn Minh gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Lãnh đạo Viện Hàn lâm, các vị đại biểu và các nhà khoa học tham dự đã góp phần làm nên thành công của Hội nghị.

 

Phát biểu tổng kết và bế mạc hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Văn Minh - Viện trưởng Viện Dân tộc học

Một số hình ảnh trong Hội nghị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nguyễn Thẩm Thu Hà

Viện Dân tộc học


Các tin đã đưa ngày: