Hội nghị Thông báo Dân tộc học năm 2015

15/12/2015

Hội nghị Thông báo Dân tộc học năm 2015

Ngày 15 tháng 12 năm 2015, tại Trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Dân tộc học đã tổ chức Hội nghị Thông báo Dân tộc học năm 2015 với chủ đề: “Nghiên cứu tộc người ở Việt Nam từ 2016 đến 2020 và tầm nhìn 2030”.

 

 

 

Tham dự Hội nghị có các đại biểu: PGS.TS. Trần Minh Tuấn, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; PGS.TS. Lâm Bá Nam, Chủ tịch Hội Dân tộc học và Nhân học Việt Nam cùng nhiều đại biểu đến từ các Viện nghiên cứu chuyên ngành thuộc Viện Hàn lâm, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Biên phòng, Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh, các nhà khoa học, giảng viên, quản lý đã và đang công tác tại các cơ quan nghiên cứu, đào tạo và quản lý về dân tộc ở Hà Nội và một số địa phương trong cả nước. Hội nghị năm nay là hoạt động thường niên do Viện Dân tộc học tổ chức nhằm tạo ra một diễn đàn khoa học để các nhà nghiên cứu, quản lý cùng trao đổi, thảo luận về những kết quả nghiên cứu đã đạt được và xác định vấn đề, định hướng nghiên cứu mới về tộc người ở nước ta trong thời gian tới.

 

Phát biểu đề dẫn Hội nghị, PGS.TS. Vương Xuân Tình, Viện trưởng Viện Dân tộc học nhấn mạnh: giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn 2030, tộc người vẫn có vị trí rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và an ninh, quốc phòng; quá trình phát triển và biến đổi của các tộc người chịu sự tác động sâu sắc của công nghiệp hóa, hiện đại hóa và toàn cầu hóa; giữ gìn bản sắc văn hóa và quan hệ tộc người với quốc gia - dân tộc là hai lĩnh vực có ý nghĩa then chốt trong vấn đề dân tộc ở Việt Nam;... Do đó, nội dung nghiên cứu chủ yếu cần hướng tới là bản sắc tộc người trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; mối quan hệ tộc người đa chiều và phức tạp, đặc biệt là quan hệ tộc người xuyên quốc gia; tác động của vấn đề tộc người đến phát triển kinh tế - xã hội và an ninh, quốc phòng; chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước để quản lý mối quan hệ dân tộc và phát triển đối với tộc người.

 

 

Hội nghị Thông báo Dân tộc học năm nay có 76 báo cáo khoa học, được chia thành 2 phiên thảo luận. Các báo cáo tham luận tại Hội thảo tập trung vào những vấn đề như: hướng nghiên cứu về các dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Việt - Mường thời gian tới; vấn đề tộc người trong định hướng phát triển của Khoa Nhân học ở Trường Khoa học xã hội và nhân văm, Đại học Quốc gia Hà Nội; những vấn đề đặt ra cho hướng tiếp cận Nhân học sinh thái ở Việt Nam; quản lý lễ hội dân gian dưới góc nhìn Nhân học; nghiên cứu về dân tộc Sán Dìu từ năm 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; định hướng nghiên cứu của Phòng Nghiên cứu các dân tộc thuộc ngôn ngữ Tày - Thái Ka đai (2016-2020); nhà Nhân học - Người xuất hiện khi văn hóa chạm nhau; hướng nghiên cứu của Phòng Nhân học Tôn giáo (2016-2020); vấn đề tộc người trong việc quản lý Công viên đá Hà giang;...

 

 

 

Sau khi nghe các diễn giả trình bày báo cáo được lựa chọn, Hội nghị đã thảo luận sôi nổi và nhận được nhiều ý kiến trao đổi về những thành tựu và hạn chế trong nghiên cứu tộc người ở Việt Nam thời gian qua, bước đầu nhận diện các vấn đề, định hướng, cách tiếp cận, phương pháp và cơ chế phối hợp nghiên cứu về tộc người trong thời gian tới; dự báo về vấn đề tộc người ở Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn 2030.

 

 

 

 

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, PGS.TS.Vương Xuân Tình nêu lên 3 vấn đề, cũng là 3 câu hỏi đặt ra cho định hướng nghiên cứu về tộc người ở nước ta trong thời gian tới: 1) Nghiên cứu về tộc người như thế nào trong điều kiện tộc người vẫn là vấn đề quan trọng trong xã hội Việt Nam. 2) Nghiên cứu tộc người như thế nào trong điều kiện tộc người bị tác động mạnh mẽ của công nghiệp hóa, hiện đại hóa và toàn cầu hóa. 3) Nghiên cứu tộc người như thế nào trong điều kiện Dân tộc học chuyển sang Nhân học.

 

Những kết quả của Hội nghị là những thông tin khoa học quý giá không chỉ cho Viện Dân tộc học mà còn cho ngành Dân tộc học/Nhân học Việt Nam và các cơ quan quản lý nhà nước về dân tộc trong định hướng nghiên cứu tiếp theo và công tác xây dựng, thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta hiện nay.

 

Một số hình ảnh trong Hội nghị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hà Thu


Các tin đã đưa ngày: