• Giảm nghèo ở Việt Nam: Thành tựu và thách thức

  Cuốn sách Poverty Reduction in Vietnam: achievement and challenges (Giảm nghèo ở Việt Nam: Thành tựu và thách) do Viện Khoa học xã hội Việt Nam biên soạn, Nhà xuất bản Thế giới xuất bản năm 2011.

  (21/07/2011)

 • Khóa học Tam Đảo 2008: Những cách tiếp cận phương pháp luận mới ứng dụng trong phát triển

  Đây là cuốn kỷ yếu của “Khóa học Tam Đảo 2008” gồm 399 trang do Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Nhà xuất bản Thế giới phát hành trong quý 4 năm 2009

  (19/09/2009)

 • “Khóa học Tam Đảo 2007”

  Cách đây một năm dự án “Hỗ trợ Nghiên cứu những thách thức trong chuyển đổi kinh tế và xã hội ở Việt Nam” do Quỹ Đoàn kết Ưu tiên về khoa học xã hội (FSP2S) của Cộng hòa Pháp tài trợ, Viện Khoa học xã hội Việt Nam là cơ quan chủ trì đã tổ chức thành công Khoá học mùa hè Tam Đảo lần thứ nhất, khoá học đã giúp ích rất nhiều cho những học viên tham dự.

  (04/11/2008)

 • Market, Policy and Poverty Reduction in Vietnam

  This book presents findings of studies conducted under the project, “Support for Strengthening Evidence-based Pro-Poor Policy Making in Vietnam”, which was carried out over the period from December 2004 to June 2006 by the Vietnam Academy of Social Sciences (VASS) with financial support from the World Bank managed ASEM trust fund. During the process of project implementation, VASS also received financial and in-kind support from the Royal Danish Embassy and DANIDA, which allowed for a resident senior academic advisor, Prof. Henrik Hansen of the University of Copenhagen. Prof. Hansen is the lead editor of this volume, as well as a mentor to younger researchers and a co-author of a number of the book’s chapters.

  (05/06/2008)

 • Báo cáo cập nhật nghèo 2006: NGHÈO VÀ GIẢM NGHÈO Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1993-2004

  Nghèo và giảm nghèo ở Việt Nam giai đoạn 1993- 2004 được xuất bản trên cơ sở Báo cáo cập nhật Nghèo 2006 do Viện Khoa học xã hội Việt Nam thực hiện, với sự tham gia của các nhà nghiên cứu và hoạch định chính sách của Việt Nam, và sự trợ giúp kỹ thuật của các chuyên gia của Ngân hàng Thế giới.

  (19/12/2007)