Tạp chí Dân tộc học

Tổng biên tập Đinh Công Tuấn (chủ biên)
Phó tổng biên tập GS.TS. Dương Phú Hiệp
Ban biên tập

Đặng Phong

Trụ sở toà soạn Số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
ISSN 1013-4328
Số tạp chí
    • Năm 2012