Châu Mỹ ngày nay

Tổng biên tập Bùi Minh Đạo (chủ biên)
Phó tổng biên tập Bùi Quang Dũng
Ban biên tập

Bùi Minh Đạo (chủ biên)

Trụ sở toà soạn Hà Nội
ISSN sđffsdfd
Số tạp chí
    • Năm 2011