Tap chí về Người Mèo ở bản

Tổng biên tập GS. Đặng Nghiêm Vạn
Phó tổng biên tập GS.VS. Lixiev I.K
Ban biên tập

Trụ sở toà soạn Viện Dân tộc
ISSN 12NNQH
Số tạp chí
    • 2012