Tạp chí Dân tộc học

Tái định cư và biến đổi kinh tế trong đời sống của người Thái (Trường hợp bản Nậm Rên, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) và nhiều tạp chí khácTái định cư và biến đổi kinh tế trong đời sống của người Thái (Trường hợp bản Nậm Rên, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) và nhiều tạp chí khác

Bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng dân sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã sửa đổi, bổ sung năm 2011

Bộ luật Tố tụng dân sự được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 15 tháng 6 năm 2004, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2005.

Giảm nghèo ở Việt Nam: Thành tựu và thách thức

Cuốn sách Poverty Reduction in Vietnam: achievement and challenges (Giảm nghèo ở Việt Nam: Thành tựu và thách) do Viện Khoa học xã hội Việt Nam biên soạn, Nhà xuất bản Thế giới xuất bản năm 2011.