Yếu tố văn hóa tộc người trong chăm sóc sức khỏe của người Cống và Si La ở tỉnh Lai Châu (01/02/2021)
Tác giả: Lê Minh Anh, Hoàng Thị Lê Thảo (đồng chủ biên)
Kích thước: 14,5 x 20,5 cm
Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2020
Số trang: 382
ISBN: 9786043082142

Có thể nói sức khỏe là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quá trình phát triển của mỗi con người và mỗi cộng đồng tộc người, đặc biệt là đối với hai tộc người Cống và Si La – những tộc người có dân số rất ít, lại sinh sống ở vùng cao biên giới. Đặc biệt là người Cống và người Si La ở vùng tái định cư thủy điện Lai Châu đang phải ứng phó với những biến đổi về mọi mặt như: môi trường sinh thái, sinh kế, văn hóa… thì việc chăm sóc sức khỏe của hai tộc người này càng trở nên cấp thiết. Chính vì vậy cuốn sách Yếu tố văn hóa tộc người trong chăm sóc sức khỏe của người Cống và Si La ở tỉnh Lai Châu đã được thực hiện dựa trên kết quả nghiên cứu của đề tài cấp bộ Ảnh hưởng của một số yếu tố văn hóa tới chăm sóc sức khỏe của hai tộc người Cống và Si La ở Lai Châu do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì, thực hiện trong vòng hai năm (2017-2018). Cuốn sách đã tiến hành nghiên cứu chuyên sâu về một số yếu tố văn hóa như tín ngưỡng, thế giới quan, nghi lễ vòng đời, văn hóa mưu sinh cùng những yếu tố văn hóa khác như ẩm thực, không gian cư trú, nhà ở, rào cản ngôn ngữ ảnh hưởng đến chăm sóc sức khỏe của hai tộc người Cống và Si La ở tỉnh Lai Châu có ý nghĩa cả về khoa học và thực tiễn.

 

File đính kèm