Chính sách giao đất giao rừng cho người Thái ở vùng tái định cư thủy điện Sơn La, tỉnh Sơn La (01/02/2021)
Tác giả: Phạm Quang Linh, Nguyễn Ngọc Thanh (đồng chủ biên)
Kích thước: 14,5 x 20,5 cm
Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2020
Số trang: 315
ISBN: 9786043081794

Công cuộc tái định cư (TĐC) thủy điện Sơn La của người Thái bắt đầu từ những năm 2003. Để ổn định cuộc sống của người dân tại nơi TĐC, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ và chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Từ thực tiễn của các chương trình di dời người dân TĐC đến nơi ở mới, các chính sách giao đất, giao rừng (GĐGR) được coi là một trong những chính sách quan trọng nhất giúp cho người Thái sớm ổn định cuộc sống tại nơi ở mới. Chính vì vậy cuốn sách Chính sách giao đất, giao rừng cho người Thái ở vùng tái định cư thủy điện Sơn La đã được thực hiện dựa trên kết quả nghiên cứu của đề tài cấp bộ Chính sách giao đất, giao rừng cho người Thái ở vùng tái định cư thủy điện Sơn La do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì, thực hiện trong vòng hai năm (2017-2018). Cuốn sách đã tìm hiểu cơ sở lý luận và thực tiễn của chính sách GĐGR ở vùng TĐC thủy điện Sơn La. Phân tích chính sách GĐGR ở vùng người Thái TĐC ở đây. Qua đó đánh giá hiệu quả việc thực hiện chính sách và nêu một số giải pháp nâng cao hiệu quả chính sách GĐGR hiện nay. Quản lý và giải quyết hợp lý vấn đề đất đai, thực hiện có hiệu quả chính sách GĐGR đối với người Thái TĐC không chỉ tạo điều kiện tốt để phát huy tính tự chủ trong hoạt động kinh tế nông nghiệp của mỗi hộ gia đình mà còn làm cho mọi người dân tại điểm TĐC ngày càng ý thức được tầm quan trọng của viêc bảo vệ và khai thác, sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên.

 

File đính kèm