Góp phần nghiên cứu phát triển bền vững các dân tộc thiểu số tại chỗ vùng Trường Sơn Tây Nguyên (09/04/2021)
Tác giả: PGS.TS. Bùi Minh Đạo
Kích thước: 16 x 24 cm
Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2020
Số trang: 958
ISBN: 9786043082654

PGS.TS. Bùi Minh Đạo đã có 42 năm gắn bó với Viện Dân tộc học. Dù trải qua các cương vị tại các cơ quan khác nhau nhưng phần lớn thời gian công tác vẫn tại Viện Dân tộc học và cả đời làm chuyên môn vẫn gắn bó với nghiên cứu dân tộc học vùng Trường Sơn Tây Nguyên. Cuốn sách: “Góp phần nghiên cứu phát triển bền vững các dân tộc thiểu số tại chỗ vùng Trường Sơn Tây Nguyên” là kết quả của đề tài cấp cơ sở “Một số vấn đề kinh tế - xã hội trong phát triển bền vững các tộc người thiểu số tại chỗ vùng Trường Sơn Tây Nguyên” - đây là đề tài Viện Dân tộc học dành riêng cho PGS. TS. Bùi Minh Đạo nhằm tổng kết quá trình nghiên cứu của tác giả trước khi nghỉ hưu sau một chặng đường dài cống hiến cho khoa học. Bốn phần đầu của cuốn sách tập hợp 53 bài nghiên cứu về những lĩnh vực kinh tế và sinh kế, văn hóa và xã hội của các tộc người vùng Trường Sơn – Tây Nguyên. Phần năm của cuốn sách có thể coi là tổng kết khoa học của tác giả. Qua cuốn sách này chúng ta thấy được một số lượng công trình vô cùng đồ sộ đáng nể phục của một chuyên gia vô cùng tâm huyết với nghề và say mê nghiên cứu với: hàng trăm bài viết công bố trên các sách, tạp chí khoa học, hội nghị khoa học quốc gia…; PGS.TS. Bùi Minh Đạo còn là tác giả của 10 công trình sách chuyên khảo; chủ biên, đồng chủ biên của 6 công trình sách tập thể, đồng tác giả của nhiều cuốn sách, đa phần đều về các vấn đề cơ bản và ứng dụng của tộc người tại chỗ Tây Nguyên và Trường Sơn. Đây thực sự là một kho tàng công trình đồ sộ và quý giá của tác giả sau sau 42 năm cống hiến cho sự nghiệp khoa học.