Làng Việt ở Bắc Bộ truyền thống và biến đổi (Sách chuyên khảo) (09/04/2021)
Tác giả: Bùi Xuân Đính
Kích thước: 16 x 24 cm
Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2020
Số trang: 826
ISBN: 9786043082692

PGS.TS. Bùi Xuân Đính đã gắn bó với Viện Dân tộc học được 42 năm. Dù trải qua bao thăng trầm của cuộc sống, với những vị trí công tác khác nhau nhưng PGS. Vẫn luôn gắn bó với đề tài làng xã và gắn bó với Viện Dân tộc học. Cuốn sách “Làng Việt ở Bắc Bộ truyền thống và biến đổi” là kết quả của đề tài cấp cơ sở “Làng Việt ở Bắc Bộ truyền thống và biến đổi” - đây là đề tài Viện Dân tộc học dành riêng cho PGS. TS. Bùi Xuân Đính nhằm tổng kết lại quá trình nghiên cứu của tác giả trước khi nghỉ hưu sau một chặng đường dài cống hiến cho khoa học. Cuốn sách tập hợp 40 bài nghiên cứu về làng đã được công bố từ những bài đầu tiên khi mới bước vào nghề, đến những bài gần đây nhất. Nội dung cuốn sách chia làm 3 phần: 1) Tổng quan về làng Việt – truyền thống và biến đổi; 2) Làng Việt – nhìn từ sưu tập các bài viết; 3) Thư mục thống kê các công trình trong sự nghiệp nghiên cứu khoa học cũng như giảng dạy của tác giả và một số bài viết về tác giả. Qua cuốn sách này chúng ta thấy được một số lượng công trình vô cùng đồ sộ đáng nể phục của một chuyên gia vô cùng tâm huyết với nghề và say mê nghiên cứu với: 25 cuốn sách viết riêng; 11 cuốn sách chủ biên, đồng chủ biên; có bài viết trên 53 cuốn sách; có bài viết trên 53 cuốn báo cáo hội nghị, hội thảo đã xuất bản; 127 bài tạp chí đăng trên các tạp chí chuyên ngành; hướng dẫn 11 tiến sĩ và 31 thạc sĩ. Đây thực sự là một kho tàng công trình đồ sộ và quý giá của tác giả sau sau 42 năm cống hiến cho sự nghiệp khoa học.