Tộc người với quốc gia - dân tộc trong phát triển ở Việt Nam hiện nay (12/02/2023)
Tác giả: PGS.TS. Vương Xuân Tình
Kích thước: 16 x 24 cm
Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2022
Số trang: 967
ISBN: 9786043643251

PGS.TS. Vương Xuân Tình đã có một quá trình gắn bó với Viện Dân tộc học từ những ngày đầu bước chân vào con đường nghiên cứu. Bên cạnh những chủ đề như ẩm thực, văn hóa tộc người với phát triển,… những năm gần đây, PGS đã dành nhiều thời gian, tâm huyết để tập trung tìm hiểu mối quan hệ “tộc người với quốc gia - dân tộc”. Cuốn sách: “Tộc người với quốc gia-dân tộc trong phát triển ở Việt Nam hiện nay” nhằm tổng kết quá trình nghiên cứu của tác giả trước khi nghỉ hưu sau một chặng đường dài cống hiến cho khoa học. Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, cuốn sách chọn lọc 36 bài viết của tác giả và được chia làm ba phần: 1. Những vấn đề chung về tộc người với quốc gia – dân tộc trong phát triển; 2. Quan hệ tộc người trong phát triển; 3. Văn hóa tộc người với văn hóa quốc gia trong phát triển. Mỗi phần đều có mục “dẫn luận” nhằm khái quát các vấn đề cơ bản có liên quan; đồng thời trước khi trình bày những bài viết góp phần minh chứng cho dẫn luận, cuốn sách còn có mục “tựa đề” để nói về bối cảnh và đóng góp của các bài viết.

Qua cuốn sách này, người đọc thấy được một số lượng công trình vô cùng đồ sộ, đáng nể phục của một chuyên gia tâm huyết với nghề, trong đó có: 14 cuốn sách là tác giả, đồng tác giả, chủ biên, đồng chủ biên; 18 chương sách, bài viết trong sách; 46 bài tạp chí với vai trò là tác giả, đồng tác giả; 20 tham luận Kỷ yếu hội nghị, hội thảo. Đây thực sự là một kho tàng công trình xuất bản quý giá của tác giả sau nhiều năm cống hiến cho sự nghiệp khoa học.