Ứng phó với biến đổi khí hậu của người Hmông và người Thái ở tỉnh Sơn La (sách chuyên khảo) (12/02/2023)
Tác giả: TS. Nguyễn Thẩm Thu Hà, TS. Phạm Thị Cẩm Vân
Kích thước: 16 x 24 cm
Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2022
Số trang: 263
ISBN: 9786043089578

Sơn La là một tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam đã và đang chịu tác động nghiêm trọng của biến đổi khí hậu. Người Thái và người Hmông là hai cộng đồng cư dân chiếm số lượng đông nhất tại đây và đang chịu ảnh hưởng trực tiếp của biến đổi khí hậu trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp. Chính vì vậy, cuốn sách Ứng phó với biến đổi khí hậu của người Hmông và người Thái ở tỉnh Sơn La được thực hiện dựa trên kết quả nghiên cứu của đề tài cấp Bộ giai đoạn 2019-2020 do Viện Dân tộc học chủ trì, TS. Nguyễn Thẩm Thu Hà, TS. Phạm Thị Cẩm Vân làm đồng chủ nhiệm. Ngoài việc giới thiệu tổng quan tình hình nghiên cứu, cách tiếp cận, cơ sở lý thuyết và khái quát địa bàn nghiên cứu, nội dung chính của cuốn sách tìm hiểu về: thực trạng và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến các hoạt động sinh kế, đời sống sinh hoạt của người Hmông, người Thái; phân tích những ứng phó với biến đổi khí hậu của người Hmông và người Thái trong các hoạt động sinh kế và đời sống sinh hoạt; đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả ứng phó với biến đổi khí hậu của người Hmông và người Thái ở tỉnh Sơn La. Những kết quả nghiên cứu trong cuốn sách hi vọng sẽ là cơ sở khoa học cho việc xây dựng những chính sách ưu tiên phù hợp, tạo điều kiện và cơ hội phát triển cho hai tộc người trên trong thời gian tới.

File đính kèm