Tìm kiếm sách
Tiêu đề
Tác giả
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
Tác giả: PGS.TS. Vương Xuân Tình
Kích thước: 16 x 24 cm
Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2022
Số trang: 967
ISBN: 9786043643251
Tác giả: Trần Văn Hà, Nguyễn Thị Thanh Bình
Kích thước: 14,5 x 20,5 cm
Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2022
Số trang: 334
ISBN: 9786043641660
Tác giả: TS. Nguyễn Thẩm Thu Hà, TS. Phạm Thị Cẩm Vân
Kích thước: 16 x 24 cm
Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2022
Số trang: 263
ISBN: 9786043089578
Tác giả: Nhiều tác giả
Kích thước: 16 x 24 cm
Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2022
Số trang: 851
ISBN:9786043641622
Tác giả: Bùi Thị Bích Lan, Nguyễn Thị Tám (đồng chủ biên)
Kích thước: 16 x 24 cm
Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2022
Số trang: 259
ISBN: 9786043089530
Tác giả: Nhiều tác giả
Kích thước:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2022
Số trang: 1
Tác giả: Nhiều tác giả
Kích thước:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2022
Số trang: 1
Tác giả: Nhiều tác giả
Kích thước:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2022
Số trang: 136
Tác giả: Nhiều tác giả
Kích thước:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2022
Số trang: 129
Tác giả: Nhiều tác giả
Kích thước:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2022
Số trang: 129