Tìm kiếm sách
Tiêu đề
Tác giả
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
Tác giả: PGS.TS. Bùi Minh Đạo
Kích thước: 16 x 24 cm
Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2020
Số trang: 958
ISBN: 9786043082654
Tác giả: Bùi Xuân Đính
Kích thước: 16 x 24 cm
Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2020
Số trang: 826
ISBN: 9786043082692
Tác giả:
Kích thước:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2021
Số trang: 114
Tác giả: Bùi Xuân ĐÍnh
Kích thước: 14,5 x 20,5 cm.
Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2020
Số trang: 603
ISBN: 9786043082203
Tác giả: Lê Minh Anh, Hoàng Thị Lê Thảo (đồng chủ biên)
Kích thước: 14,5 x 20,5 cm
Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2020
Số trang: 382
ISBN: 9786043082142
Tác giả: Phạm Quang Linh, Nguyễn Ngọc Thanh (đồng chủ biên)
Kích thước: 14,5 x 20,5 cm
Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2020
Số trang: 315
ISBN: 9786043081794
Tác giả: Nhiều tác giả
Kích thước:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2020
Số trang: 150
Tác giả: Nhiều tác giả
Kích thước:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2020
Số trang: 113
Tác giả: Nhiều tác giả
Kích thước:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2020
Số trang: 116
Tác giả: Nhiều tác giả
Kích thước:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2020
Số trang: 122