Viện Dân tộc học

08/08/2018

I. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG, CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA VIỆN

Từ tổ Dân tộc học trực thuộc Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam), Viện Dân tộc học chính thức được thành lập theo Nghị định 59/CP ngày 14 tháng 5 năm 1968 của Hội đồng Chính phủ, và được khẳng định lại tại Nghị định số 109/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ. Viện có tên giao dịch quốc tế là Institute of Anthropology.

 

Xin vui lòng xem bài viết chi tiết tại file đính kèmCác tin đã đưa ngày: