Nguồn nhân lực

28/09/2012

Hiện nay Viện Dân tộc học có một đội ngũ chuyên gia nghiên cứu về các lĩnh vực sau:         

1. Chuyên gia nghiên cứu về các tộc người Kinh (Việt), Mường, Dao, Hmông, Sán Dìu, Kháng, Tày, Nùng, Thái, Chăm…

2. Chuyên gia nghiên cứu về các lĩnh vực:

·         Vấn đề dân số, dân cư

.         An ninh lương thực

·         Hưởng dụng đất

·         Tổ chức xã hội

·         Hôn nhân, gia đình

.         Văn hóa vật chất

·         Văn hóa tinh thần

·         Tri thức địa phương

·         Tôn giáo, tín ngưỡng

·         Xóa đói giảm nghèo

·         Giáo dục

·         Y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng

.         Giới và phát triển

.          Vấn đề tái định cư

.          Nghiên cứu chính sách ...

Viện Dân tộc học có 60 cán bộ, trong đó chủ yếu là cán bộ nghiên cứu Dân tộc học/Nhân học và một số ngành liên quan, có học hàm, học vị; có trình độ chuyên môn sâu về từng tộc người, từng vấn đề; có năng lực chủ trì và tổ chức thực hiện các đề tài khoa học nghiên cứu cơ bản và ứng dụng; có kinh nghiệm trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, nhất là đào tạo tiến sĩ Nhân học văn hóa, Nhân học xã hội.

Hiện tại, đội ngũ chuyên gia cũng đảm nhận nhiệm vụ tư vấn trong các dự án liên quan đến vấn đề phát triển được triển khai ở các vùng miền, các tộc người. Đội ngũ cán bộ trẻ đang được đào tạo cơ bản trong các chương trình thạc sĩ, tiến sĩ ở trong nước và nước ngoài.Các tin đã đưa ngày: