Hội đồng khoa học

12/10/2023

  • Chủ tịch Hội đồng: PGS.TS. Nguyễn Văn Minh
  • Phó chủ tịch Hội đồng: TS. Bùi Thị Bích Lan
  • Thư kí Hội đồng: TS. Nguyễn Thẩm Thu Hà
  • Các uỷ viên Hội đồng:                                     

                                   - TS. Nguyễn Thị Thanh Bình

                                   - PGS.TS. Vương Xuân Tình

                                   - PGS. TS. Nguyễn Ngọc Thanh

                                   - TS. Trần Thị Hồng Yến

                                   - TS. Trần Minh Hằng

                                   - TS. Trần Hồng Thu

                                   - TS. Trần Thị Mai Lan 

                                   - TS. Nguyễn Công Thảo

                                   - TS. Phạm Quang Linh           

                                   - TS. Hoàng Phương Mai

                                   - TS. Phạm Thị Cẩm VânCác tin đã đưa ngày: