Lãnh đạo Từ 1968 đến nay

06/10/2021

 • Phó Viện trưởng phụ trách 1968 - 1974: Lã Văn Lô
 • Phó Viện trưởng phụ trách và Viện trưởng 1974 -1995: GS.TS. Bế Viết Đẳng
 • Phó Viện trưởng 1980 - 1990: GS. Đặng Nghiêm Vạn
 • Phó Viện trưởng 1983 -1995: PGS. TS. Nguyễn Văn Huy
 • Phó Viện trưởng 1993-1995 và Viện trưởng 1995-2005: PGS. TS. Khổng Diễn
 • Phó Viện trưởng 1996- 2005 và Viện trưởng 2005 - 2011: PGS. TS. Phạm Quang Hoan
 • Phó Viện trưởng 2006 - 2011:  PGS. TS. Nguyễn Ngọc Thanh
 • Phó Viện trưởng 2007 - 2011 và Viện trưởng 2011 - 2016: PGS. TS.  Vương Xuân Tình
 • Phó Viện trưởng 2011 - 2016 và Viện trưởng 2016 đến nay:  PGS. TS.  Nguyễn Văn Minh
 • Phó Viện trưởng 08/2016 đến 07/2021:  TS.  Nguyễn Thị Thanh Bình
 • Phó Viện trưởng 08/2021 đến nay:  TS.  Bùi Bích Lan


Các tin đã đưa ngày: