Đoàn cán bộ của Học viện Biên phòng đến thăm và làm việc tại Viện Dân tộc học (08/04/2013)

Ngày 4 tháng 4 năm 2013, Viện Dân tộc học phấn khởi đón Đoàn cán bộ của Học viện Biên phòng đến thăm và làm việc.
Các tin đã đưa ngày: