Hội thảo quốc tế: Sự chuyển đổi của Chợ trong xã hội VIệt Nam đương đại theo hướng tiếp cận Nhân học (18/04/2013)

Ngày 12 tháng 4 năm 2013, tại Hà Nội, Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp với Viện Nhân học Xã hội Max Planck (Đức) tổ chức Hội thảo Quốc tế:  “Sự chuyển đổi của chợ trong xã hội Việt Nam đương đại theo hướng tiếp cận Nhân học”.

Lễ phát động thi đua năm 2013 của Viện Dân tộc học (08/04/2013)

Ngày 4 tháng 4 năm 2013, Viện Dân tộc học đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giấy khen cho những cá nhân và tập thể đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua và tập thể lao động tiến tiến, tập thể lao động xuất sắc của năm 2012. Đồng thời cũng tổ chức lễ phát động thi đua năm 2013. Năm nay, phong trào thi đua của Viện Dân tộc học có 3 điểm mới so với những năm trước, đó là:
Các tin đã đưa ngày: