Hội đồng Biên tập Tạp chí Dân tộc học

02/04/2019

1. PGS.TS. Nguyễn Văn Minh

Chủ tịch Hội đồng;

2. 

Phó Chủ tịch Hội đồng;

3. PGS.TS. Bùi Văn Đạo

Ủy viên;

4. PGS.TS Bùi Xuân Đính

Ủy viên;

5. PGS.TS Phạm Quang Hoan

Ủy viên;

6. PGS.TS Vương Xuân Tình

Ủy viên;

7. PGS.TS Nguyễn Ngọc Thanh

Ủy viên;

8. TS. Nguyễn Thị Thanh Bình

Ủy viên;

9. TS.Trần Hà

Ủy viên;

10. TS. Trần Minh Hằng

Ủy viên;

11. TS. Nguyễn Công Thảo

Ủy viên;

12. TS. Lý Hành Sơn

Ủy viên;

13. PGS.TS. Trần Hồng Hạnh Ủy viên;

14. TS. Bùi Bích Lan

Ủy viên – Thư ký Hội đồng.

 

 Các tin đã đưa ngày:

Nội dung đang được cập nhật