Thư mời đăng ký khóa tập huấn "Biến Đổi Xã Hội và Đô Thị Hóa ở Nông Thôn Việt Nam Đương Đại" (05/03/2018)

Được sự tài trợ của Viện Harvard-Yenching Hoa Kỳ và được sự cho phép, hỗ trợ của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Dân tộc học sẽ tổ chức một khóa tập huấn về chủ đề “Biến đổi xã hội và đô thị hóa ở nông thôn Việt Nam đương đại” từ ngày 2 đến ngày 11 tháng 6 năm 2018. Địa điểm tại trụ sở của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam ở Hà Nội.

Giới thiệu trình bày bản thảo: Về vấn đề tộc người với cộng đồng quốc gia - dân tộc ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay (20/09/2017)

Ngày 25/9/2017, Viện Dân tộc học sẽ tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề: Giới thiệu trình bày bản thảo: Về vấn đề tộc người với cộng đồng quốc gia – dân tộc ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay (Thay Kết luận của bộ sách “Các dân tộc ở Việt Nam”)

Diễn giả: PGS. TS. Vương Xuân Tình, cán bộ Viện Dân tộc học

Thời gian: 9h00, ngày 25/9/2017

Địa điểm: Phòng họp tầng 10, Viện Dân tộc học, Nhà A, Số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Trân trọng kính mời các nhà nghiên cứu quan tâm tới tham dự.

Hội nghị Thông báo Dân tộc học năm 2015 (06/12/2015)

Hội nghị Thông báo Dân tộc học năm 2015 với chủ đề: "Nghiên cứu về tộc người ở Việt Nam từ năm 2016 đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030".
 
Thời gian: 8h30, thứ 3 ngày 15/12/2015
 
Địa điểm: Hội trường 3D, tầng 3, nhà A, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
 
Viện Dân tộc học trân trọng thông báo!

Thông báo Trình bày khoa học (30/11/2015)

Trân trọng kính mời các đồng chí quan tâm tới dự Trình bày khoa học:
 
Chủ đề: "Tộc người và phát triển ở Việt Nam"
Người trình bày: PGS.TS Vương Xuân Tình 
Thời gian: 9h, thứ Ba, ngày 1/12/2015
Địa điểm: Viện Nghiên cứu con người, Số 9 A, Kim Mã Thượng, Hà Nội

 

Tin buồn (12/11/2015)

Hội thảo khoa học “Nghiên cứu cùng cộng đồng: Ứng dụng nhân học trong phát triển ở vùng dân tộc thiểu số Việt Nam” (10/07/2014)

Thời gian: 1/10/2014

Địa điểm: Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Hà Nội

Đơn vị tổ chức: Viện Dân tộc học (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) Bộ môn Nhân học (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường

Các tin đã đưa ngày: