Column 'ReadCount' does not exist. It may have been deleted by another user. Viện Dân tộc học

Tọa đàm Khoa học

02/04/2013

Nhóm Hoạt động về Dân tộc thiểu số sẽ tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Nâng cao vai trò của cộng đồng tộc người thiểu số trong các dự án phát triển” vào ngày 10 tháng 4 năm 2013. Thời gian từ 8:30 đến 17h tại Khách sạn Fortuna, 6B Láng Hạ, Hà Nội.

Đồng chí nào quan tâm xin đăng kí với Ban tổ chức trước ngày 7 tháng 4 năm 2013 qua địa chỉ sau:

emwg@ngocentre.org.vn

Điện thoại: 043 8328570Các tin đã đưa ngày: