Column 'ReadCount' does not exist. It may have been deleted by another user. Viện Dân tộc học

Học bổng: Chương trình nghiên cứu phát triển Đông Nam Á

30/05/2013

     Chương trình nghiên cứu phát triển Đông nam á hiện đang cung cấp học bổng thạc sĩ thường niên cho sinh viên đến từ Việt Nam, Lào, Campuchia. Ứng viên được cấp học bổng sẽ lựa chọn một trong 3 chương trình đào tạo gồm:

  • Thạc sĩ về nghiên cứu Phát triển Quốc tế, tại đại học Chulalongkorn
  • Thạc sĩ về Khoa học Xã hội tại đại học Chiang Mai
  • Thạc sĩ về nghiên cứu Phát triển và Giới tại Viện Công nghệ châu Á.

     Để biết thêm thông tin, xin truy cập trang web: http://cdssea.weebly.com/Các tin đã đưa ngày: