Column 'ReadCount' does not exist. It may have been deleted by another user. Viện Dân tộc học

Thông báo đặt mua bộ sách tái bản lần thứ hai: "Các dân tộc ít người ở Việt Nam"

12/11/2015

"Nhà xuất bản Khoa học xã hội đang chuẩn bị tái bản lần thứ hai bộ sách "Các dân tộc ít người ở Việt Nam" (2 tập), dự kiến xuất bản vào cuối năm 2015. Đây là sách do Nhà nước đặt hàng để cấp phát, vì thế nếu tổ chức, cá nhân muốn mua, cần đặt trước với Nhà xuất bản để in thêm. Giá của bộ sách (lần tái bản thứ nhất) là 604.000 đ. 

Mọi thông tin xin liên hệ Đ/c Phạm Hà Xuyên - phòng QLKH & HTQT Viện Dân tộc họcCác tin đã đưa ngày: