Column 'ReadCount' does not exist. It may have been deleted by another user. Viện Dân tộc học

Thông báo Trình bày khoa học

30/11/2015

Trân trọng kính mời các đồng chí quan tâm tới dự Trình bày khoa học:
 
Chủ đề: "Tộc người và phát triển ở Việt Nam"
Người trình bày: PGS.TS Vương Xuân Tình 
Thời gian: 9h, thứ Ba, ngày 1/12/2015
Địa điểm: Viện Nghiên cứu con người, Số 9 A, Kim Mã Thượng, Hà Nội

 Các tin đã đưa ngày: