Column 'ReadCount' does not exist. It may have been deleted by another user. Viện Dân tộc học

Hội nghị Thông báo Dân tộc học năm 2015

06/12/2015

Hội nghị Thông báo Dân tộc học năm 2015 với chủ đề: "Nghiên cứu về tộc người ở Việt Nam từ năm 2016 đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030".
 
Thời gian: 8h30, thứ 3 ngày 15/12/2015
 
Địa điểm: Hội trường 3D, tầng 3, nhà A, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
 
Viện Dân tộc học trân trọng thông báo!


Các tin đã đưa ngày: