Column 'ReadCount' does not exist. It may have been deleted by another user. Viện Dân tộc học

Giới thiệu trình bày bản thảo: Về vấn đề tộc người với cộng đồng quốc gia - dân tộc ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay

20/09/2017

Ngày 25/9/2017, Viện Dân tộc học sẽ tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề: Giới thiệu trình bày bản thảo: Về vấn đề tộc người với cộng đồng quốc gia – dân tộc ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay (Thay Kết luận của bộ sách “Các dân tộc ở Việt Nam”)

Diễn giả: PGS. TS. Vương Xuân Tình, cán bộ Viện Dân tộc học

Thời gian: 9h00, ngày 25/9/2017

Địa điểm: Phòng họp tầng 10, Viện Dân tộc học, Nhà A, Số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Trân trọng kính mời các nhà nghiên cứu quan tâm tới tham dự.

Tóm tắt bài trình bày

        Trong cấu trúc của bộ sách Các dân tộc ở Việt Nam, ngoài “Lời nói đầu” trình bày ở mỗi tập để bạn đọc hiểu được bối cảnh, mục đích, nội dung, Tập 1 có “Tổng luận Nghiên cứu tộc người và một số vấn đề về dân tộc ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay”; và cuối Tập 4 có “Kết luận”. Do nội dung công trình đề cập rất rộng nên ở “Kết luận”, nếu trình bày như cấu trúc thông thường sẽ không đủ dung lượng. Vì vậy, chúng tôi xây dựng bài viết có tiêu đề “Về vấn đề tộc người với cộng đồng quốc gia - dân tộc ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay” để thay “Kết luận” ấy. Đây là một phần rất quan trọng của bộ sách.

          Khi thực hiện “Tổng luận Nghiên cứu tộc người và một số vấn đề về dân tộc ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay”, chúng tôi đã đề cập sơ bộ những khía cạnh cần quan tâm của vấn đề dân tộc ở nước ta kể từ khi tiến hành công cuộc đổi mới. Tuy nhiên, do bài viết có tính khai mở của bộ sách và một số nghiên cứu cùng việc biên soạn nội dung của các Tập 2, 3, 4 chưa hoàn thành, nên Tổng luận không thể bao quát và trình bày sâu hơn những vấn đề cần đặt ra. Hạn chế đó được Chủ biên lưu ý trong quá trình hoàn thành bộ sách để khắc phục. Bởi vậy trong phần viết này, ngoài tổng hợp kết quả nghiên cứu ở các dân tộc đã được trình bày, chúng tôi còn tham khảo một số công trình nghiên cứu mới của các tác giả trong nước và đặt trong bối cảnh nghiên cứu của quốc tế để nhận diện rõ hơn các vấn đề ở Việt Nam. 

          Bộ sách Các dân tộc ở Việt Nam là sản phẩm quan trọng của Chương trình tổng kết nghiên cứu về tộc người ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay do Viện Dân tộc học khởi xướng (2012-2015), không chỉ chú trọng xem xét tình hình nghiên cứu và sự phát triển, biến đổi kinh tế - xã hội ở các tộc người, mà còn rút ra vấn đề then chốt cần quan tâm. Theo đó, chúng tôi cho rằng, tộc ngườicộng đồng quốc gia - dân tộc ở Việt Nam là hai vấn đề then chốt nhất liên quan đến các tộc người, đến quan hệ nhà nước với tộc người, và hơn hết là sự ổn định, phát triển của các tộc người trong một quốc gia Việt Nam thống nhất. Hai vấn đề này tuy đã được xem xét ở các giai đoạn trước đây, nếu chỉ kể từ năm 1945 - thời điểm ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), song cần nhận diện và làm sâu sắc hơn trong bối cảnh mới của nước ta và quốc tế.

          Để thực hiện các mục đích nêu trên, phần viết “Về vấn đề tộc người với cộng đồng quốc gia - dân tộc ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay (Thay Kết luận của bộ sách ‘Các dân tộc ở Việt Nam’)” có dung lượng 179 trang (không kể 34 trang tài liệu tham khảo), được cấu trúc như sau:

          A. Tộc người

          I. Lý thuyết và vấn đề về tộc người, bản sắc tộc người, xác định thành phần tộc người và quá trình tộc người trên thế giới

          II. Về tộc người, bản sắc tộc người, xác định thành phần tộc người và quá trình tộc người ở Việt Nam

          B. Quan hệ tộc người với cộng đồng quốc gia - dân tộc

          I. Lý thuyết về quan hệ tộc người với cộng đồng quốc gia - dân tộc trên thế giới

          II. Nghiên cứu về cộng đồng quốc gia - dân tộc ở Việt Nam      

          III. Quan hệ tộc người với cộng đồng quốc gia - dân tộc ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay

          C. Gợi ý định hướng nghiên cứu và chính sách về vấn đề tộc người với cộng đồng quốc gia - dân tộc ở Việt Nam trong thời gian tớiCác tin đã đưa ngày: