Column 'ReadCount' does not exist. It may have been deleted by another user. Viện Dân tộc học

Lời chia buồn

26/09/2018

Được tin nhà dân tộc học Xô Viết - Nga, Bà Atonhia Nhicolaevna Leskinhen đã từ trần, Viện Dân tộc học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và tất cả những người làm công tác nghiên cứu và giảng dạy Dân tộc học - Nhân học ở Việt Nam vô cùng thương tiếc, bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất tới toàn thể gia quyến và các đồng nghiệp của Bà.

Bà Atonhia Nhicolaevna Leskinhen là nhà dân tộc học thời Xô Viết đã từng nghiên cứu chuyên sâu về một số dân tộc thiểu số ở Việt Nam, đã tham gia nhiều cuộc khảo sát điền dã ở vùng miền núi miền Bắc, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ Việt Nam ngay từ những lúc còn là sinh viên Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội cho đến khi đã luống tuổi, kể cả lúc đã vể nghỉ hưu.

Hình ảnh bà Atonhia Nhicolaevna Leskinhen và những đóng góp của Bà luôn mãi mãi in đậm trong lòng những nhà nghiên cứu Dân tộc học - Nhân học Việt Nam, kể cả ở những nơi mà Bà đã từng có mặt và được người dân tiếp đón.

 

 

 

 Các tin đã đưa ngày: