Column 'ReadCount' does not exist. It may have been deleted by another user. Viện Dân tộc học

Thư mời tham dự chương trình tập huấn chủ đề: Những trở ngại cho việc phát triển ở vùng cao Việt Nam hiện nay: thách thức đối với các tộc người thiểu số

07/03/2019


Viện Harvard Yenching                                                                                               Viện HLKHXH Việt Nam

                                                                                                               logo VDTH hung lam lai mau xanh              

                                                                                                                                               Viện Dân tộc học        

THƯ MỜI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN

CHỦ ĐỀ:

Những trở ngại cho việc phát triển ở vùng cao Việt Nam hiện nay: thách thức đối với các tộc người thiểu số

 

………..

Giới thiệu chung:

Phần lớn các tộc người thiểu số ở Việt Nam cư trú ở vùng cao, khu vực gắn với nhiều bản sắc văn hóa, lịch sử của họ. Tuy nhiên, kể từ những năm 1960 đến nay, khu vực này đã trải qua nhiều thay đổi rõ rệt về mặt môi trường, nhân khẩu học, kinh tế, xã hội. Di dân, nền kinh tế thị trường, luật đất đai, quá trình hiện đại hóa, đô thị hóa, toàn cầu hóa là những yếu tố quan trọng có ảnh hưởng đến sự thay đổi đó. Trong bối cảnh ấy, không gian cũng như sinh kế của các tộc người thiểu số đã có nhiều thay đổi, ảnh hưởng đến mạng lưới xã hội cũng như bản sắc văn hóa của họ. Kinh tế nông nghiệp thiên về tự cung, tự cấp đã bị thay đổi theo xu thế hướng đến sản xuất hàng hóa, cung ứng sản phẩm cho thị trường bên ngoài nhiều hơn; nguồn thu nhập của người dân cũng đa dạng hơn, đến từ du lịch, làm thuê hay buôn bán. Dưới góc độ dân số học tộc người, quá trình cộng cư của các tộc người khác nhau ở cấp thôn bản, làng xã ngày càng phổ biến hơn. Quá trình giao thoa, tiếp biến văn hóa đã từng bước thu hẹp khác biệt giữa các tộc người, thúc đấy trao đổi văn hóa và đồng thời đặt ra nhiều thách thức cho việc bảo tồn bản sắc văn hóa cho mỗi tộc người.

Chính vì thế, việc tìm ra một cách tiếp cận mới trong nghiên cứu về vùng cao nói chung, về các tộc người thiểu số cư trú ở khu vực này nói riêng là hết sức cần thiết. Những vấn đề phương pháp, lý thuyết cập nhật liên quan đến các lĩnh vực như: bản sắc tộc người, quan hệ tộc người, biến đổi văn hóa, mối quan hệ giữa con người và tự nhiên…sẽ là nền tảng quan trọng cho việc tìm kiếm cách tiếp cận mới, phù hợp.

Mục tiêu của khóa tập huấn:

 • Giới thiệu những lý thuyết căn bản hiện nay liên quan đến các chủ đề liên quan như: bản sắc tộc người, quan hệ tộc người, biến đổi văn hóa, mối quan hệ giữa con người và tự nhiên;
 • Giới thiệu những phương pháp và công cụ nghiên cứu phù hợp, hữu ích hiện nay cho việc nghiên cứu về vùng cao và tộc người;
 • Giới thiệu một bức tranh cập nhật hiện nay về xu hướng thay đổi cũng như thách thức đặt ra cho vùng cao Việt Nam cũng như các tộc người thiểu số;
 • Cung cấp cách nhìn và diễn giải tổng thể về những quá trình chuyển đổi ở Việt Nam từ sau Đổi Mới;
 • Thiết lập mạng lưới các nhà khoa học trẻ quan tâm đến hai chủ đề trên.
 • 08 học viên xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn để cấp hỗ trợ nghiên cứu thực địa. Việc lựa chọn sẽ căn cứ qua viện đánh giá toàn diện quá trình tham gia khóa học của học viên cũng như kế hoạch thực địa của ứng viên (sẽ nộp sau khóa tập huấn)

Các chủ đề tập huấn:

 • Biến đổi kinh tế, văn hóa, xã hội ở vùng cao Việt Nam;
 • Thách thức cho phát triển bền vững ở vùng cao Việt Nam;
 • Mối quan hệ con người và tự nhiên trong bối cảnh vùng cao;
 • Những trao đổi liên ngành và khác biệt theo từng ngành trong nghiên cứu về vùng cao và dân tộc thiểu số; 
 • Phương pháp nghiên cứu thực địa ở vùng cao và vùng dân tộc thiểu số;

Cơ hội học bổng của Viện Harvard-Yenching

 • Sau khóa tập huấn, Viện Harvard Yenching sẽ cung cấp tài trợ cho một số học viên có thành thích tốt, đến từ các trường đại học, Viện nghiên cứu của châu Á để sinh sống và nghiên cứu một năm tại Viện Harvard Yenching trong niên khóa 2020-2021;

Đối tượng tham gia:

 • Khóa tập huấn này sẽ tuyển chọn 20 người tham gia đến từ các số ứng viên, bao gồm cả ứng viên quốc tế;
 • Ứng viên phải đang theo học chương trình tiến sỹ tại các cơ sở đào tạo chính danh ở Việt Nam hoặc châu Á, đến từ các ngành khoa học xã hội như: Nhân học, xã hội học, nghiên cứu văn hóa, lịch sử, giới….Luận án đang thực hiện phải liên quan đến chủ đề vùng cao hoặc về các dân tộc thiểu số
 • Đối với các ứng viên không phải là người Việt Nam, thành thạo tiếng Việt là điều kiện bắt buộc;
 • Những người đã từng nhận học bổng để học sau đại học ở nước ngoài không phải là đối tượng được xét;

Giảng viên:

 • Khóa học có 6 giảng viên trong đó 03 giảng viên nước ngoài và 03 giảng viên người Việt;
 • Mỗi giảng viên nước ngoài sẽ có hai ngày lên lớp; trong khi với giảng viên người Việt Nam sẽ là một ngày.
 • Giảng viên và các chủ đề dự kiến của khóa học:

TT

Tên

Cơ quan

Chủ đề

 1.  

GS. Stan Bon Hwee Tan

Đại học Vin

 

Kết hợp tính đa dạng trong việc tạo dựng tộc người cho phát triển của vùng cao

 1.  

GS. Alexandra Winkels

Đại học Cambridge

Di cư, nghèo đói vùng nông thôn và các phương pháp nghiên cứu định tính trong bối cảnh Việt Nam

 1.  

PGS.TS. Nguyễn Văn Chính

 

Đại học Quốc Gia Hà Nội

Chính sách nhà nước và tính bền vững địa phương: chính sách bảo tồn văn hóa và phát triển đối với các dân tộc rất ít người ở Việt Nam

 1.  

PGS. TS. Vương Xuân Tình

Viện Dân tộc học

Đói nghèo và bản sắc: mâu thuẫn trong phát triển bền vững của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay

 1.  

PGS.TS. Huỳnh Ngọc Thu

Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

Những thách thức cho quá trình chuyển đổi sinh kế, văn hóa ở các tộc người thiểu số ở Việt Nam

 1.  

PGS.TS. Christina Schwenkel

 Đại học California

Nghiên cứu về tộc người: Các phương pháp và lý thuyết mới của Nhân học

 

 

Thời gian và địa điểm tập huấn:

 • Khóa tập huấn dự kiến bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2019, kéo dài trong 11 ngày trong đó 06 ngày tại phòng họp của Viện Dân tộc học, Hà Nội; 05 ngày dành cho học viên đi thực tế và học tại Mai Châu, Hòa Bình

Ngôn ngữ:

 • Khóa học được giảng bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Sẽ có phiên dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt

Hỗ trợ tài chính:

 • Ứng viên quốc tế nếu được lựa chọn sẽ phải tự chi trả phí xin visa, vé máy bay đi lại. Viện Dân tộc học sẽ hỗ trợ cung cấp các giấy tờ cần thiết phục vụ xin visa (đối với ứng viên cần phải có visa);
 • Nơi ở, đi lại, ăn ở sẽ được cung cấp cho toàn bộ học viên trong thời gian ở Mai Châu. Trong thời gian học tại Hà Nội, kinh phí đi lại, ở chỉ áp dụng cho học viên ngoài Hà Nội;

Đơn vị tổ chức:

 • Viện Harvard-Yenching, Hoa Kỳ và Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam

Chỉ đạo chương trình:

 • GS. TS. Andrew Gordon, Quyền Viện trưởng, Viện Harvard - Yenching
 • PGS. TS. Nguyễn Văn Minh, Viện trưởng, Viện Dân tộc học

Cố vấn chương trình:

 • TS. Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó viện trưởng, Viện Dân tộc học

Quản lý chương trình:

 • TS. Nguyễn Công Thảo, Viện Dân tộc học

 

 

Chương trình dự kiến

Ngày 1 tháng 7, 2019:

8:30: Chào mừng học viên, giới thiệu khóa tập huấn (PGS. TS. Nguyễn Văn Minh, TS. Nguyễn Công Thảo)

Từ 9:00-17:30

Đói nghèo và bản sắc: mâu thuẫn trong phát triển bền vững của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay (PGS.TS Vương Xuân Tình).

Ngày 2-3  tháng 7, 2019

Di cư, nghèo đói vùng nông thôn và các phương pháp nghiên cứu định tính trong bối cảnh Việt Nam (GS. Alexandra Winkels)

Ngày 4 tháng 7, 2019:

Những thách thức cho quá trình chuyển đổi sinh kế văn hóa ở các tộc người thiểu số ở Việt Nam (PGS.TS. Huỳnh Ngọc Thu)

Ngày 5-6 tháng 7, 2019:

 Nghiên cứu về tộc người: Các phương pháp và lý thuyết mới của Nhân học (PGS.TS. Christina Schwenkel)

Ngày 7 tháng 7, 2019:

7h sáng: Khởi hành đi Mai Châu

2h chiều: Đi tham quan một số làng bản ở Mai Châu

Ngày 8-11 tháng 7, 2019:

Kết hợp tính đa dạng trong việc tạo dựng tộc người cho phát triển của vùng cao.  (GS. Stan Bon Hwee Tan)

Chính sách nhà nước và tính bền vững địa phương: chính sách bảo tồn văn hóa và phát triển đối với các dân tộc rất ít người ở Việt Nam (PGS. TS. Nguyễn Văn Chính)

Ngày 11 tháng 7, 2019:  Di chuyển về Hà Nội

Nộp hồ sơ:

Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ bằng tiếng Việt cho quản lý chương trình tại địa chỉ nguyencongthao1977@gmail.com trước ngày 30 tháng 4 năm 2019. Hồ sơ bao gồm:

 • Lý lịch khoa học vắn tắt có xác nhận của cơ quan hoặc nơi học (không quá 2 trang)
 • Đơn đăng ký khóa học
 • 02 thư giới thiệu từ đại diện cơ quan hoặc người hướng dẫn

Ban tổ chức sẽ không gửi trả lại hồ sơ ứng viên đã nộp

Tuyển chọn:

Viện Dân tộc học sẽ thành lập hội đồng tuyển chọn để xem xét các hồ sơ. Quyết định cuối cùng sẽ được thông báo trước ngày 15 tháng 5 năm 2019.

 

Liên hệ:

TS. Nguyen Cong Thao

Email: nguyencongthao1977@gmail.com

Điện thoại: 0943-071-577

 

Mẫu đăng ký tải file đính kèm theo đường link phía dưới


Viện Dân tộc học


Các tin đã đưa ngày: