Column 'ReadCount' does not exist. It may have been deleted by another user. Viện Dân tộc học

Tái bản bộ sách "Các dân tộc ở Việt Nam"

30/03/2020

Sau khi bộ sách "Các dân tộc ở Việt Nam" của Viện Dân tộc học - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam do PGS.TS. Vương Xuân Tình chủ biên, với sự tham gia của 104 lượt tác giả nghiên cứu, biên soạn; 61 lượt tác giả ảnh; được nhận Giải B của Giải thưởng sách quốc gia năm 2019, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật đã có kế hoạch tái bản bộ sách này.

Trong lần xuất bản thứ nhất, do bộ sách thuộc danh mục sách Nhà nước đặt hàng nên chỉ dành cho biếu và cấp phát. Lần tái bản này, sách sẽ được bán. Dự kiến, tập 3 của bộ sách sẽ được in thành 2 quyển, và như vậy, bộ sách sẽ có 4 tập và 6 quyển, với dung lượng khoảng 5.000 trang.

Nếu bạn đọc và các tổ chức cần mua sách, rất mong có đặt trước để Nhà xuất bản có thêm thông tin về nhu cầu. Việc đặt trước, xin được liên hệ với anh Bùi Minh Cường, Giám đốc Trung tâm phát hành sách của Nhà xuất bản, số DD: 0912390659; hoặc TS. Quỳnh Nga, Phó Giám đốc phụ trách chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật tại Tp. Hồ Chí Minh, số DD: 0912166553. 
 
Bạn đọc muốn tìm hiểu thêm thông tin về bộ sách, xin đọc bài giới thiệu của tác giả Vương Xuân Tình, đăng trên Tạp chí Dân tộc học, Số 3-2018, tr. 82-85.

 Các tin đã đưa ngày: