Column 'ReadCount' does not exist. It may have been deleted by another user. Viện Dân tộc học

Thông báo tọa đàm khoa học chủ đề: “Nơi đầu sóng: Người Hoa ở vùng Đông Bắc, bản sắc văn hóa, quê hương và cố hương”

11/06/2020

Diễn giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Chính (Khoa Nhân học, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội)

Thời gian: 9h, thứ Hai, Ngày 22 tháng 6 năm 2020

Địa điểm: Hội trường Viện Dân tộc học

 

Tóm tắt nội dung trình bày: Nghiên cứu tìm hiểu bản sắc và lòng trung thành của người Hoa hải ngoại với đất nước Trung Hoa và sự hội nhập của họ vào các xã hội địa phương. Nghiên cứu tập trung vào cộng đồng người Hoa ở vùng biên giới đông bắc Việt Nam, nơi tiếp giáp giữa hai tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và Quảng Ninh (Việt Nam). Bài viết phân tích lịch sử di cư, đặc điểm văn hóa và cấu trúc chính trị của bản sắc tộc người, và chính sách người Hoa tại địa bàn nghiên cứu ở thời kỳ trước và sau chiến tranh biên giới 1979. Trên cơ sở thông tin thu được từ thực địa, bài viết cho rằng quan hệ song phương giữa hai nhà nước có tác động đáng kể đến việc duy trì và tái tạo bản sắc và lòng trung thành đối với đất nước Trung Hoa, bất chấp một thực tế rằng người Hoa hải ngoại vẫn không ngừng nỗ lực thích nghi vào hoàn cảnh địa phương, giữ gìn và bồi đắp bản sắc riêng. Vùng biên giới đông bắc là một khu vực địa-chính trị quan trọng trong lịch sử Việt Nam, là nơi 75% dân số gốc Hoa của miền Bắc đã từng sống trong khi cho đến nay nhiều câu hỏi quan trọng về người Hoa ở miền Bắc vẫn đang còn bị bỏ ngỏ.

 

 Các tin đã đưa ngày: