Column 'ReadCount' does not exist. It may have been deleted by another user. Viện Dân tộc học

Thư mời viết bài tham dự Hội nghị Dân tộc học quốc gia năm 2020

07/07/2020

THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM DỰ

HỘI NGHỊ DÂN TỘC HỌC QUỐC GIA THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

 

          Kính gửi: Các nhà khoa học, nhà quản lý

Từ năm 2004 đến nay, Viện Dân tộc học đã tái tổ chức thành công Hội nghị Dân tộc học quốc gia thường niên, thu hút được sự tham gia hiệu quả của các nhà nghiên cứu, giảng viên, quản lý trong lĩnh vực dân tộc học và công tác dân tộc ở Trung ương và địa phương. Tiếp nối kết quả của Hội nghị những năm qua, Hội nghị năm nay có chủ đề: “Những vấn đề mới về quan hệ dân tộc ở Việt Nam hiện nay”.  

         Mục đích của Hội nghị là góp phần nhận diện các vấn đề lý luận và thực tiễn mới về quan hệ dân tộc ở nước ta hiện nay; đánh giá ảnh hưởng của các mối quan hệ dân tộc đến phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh, ổn định chính trị và bảo vệ tài nguyên môi trường; phân tích các nguyên nhân tác động và dự báo những xu hướng của các mối quan hệ dân tộc ở nước ta trong thời gian tới;... Trên cơ sơ đó, góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng và thực hiện chính sách nhằm phát triển các mối quan hệ dân tộc tốt đẹp, nhất là quan hệ giữa các dân tộc với quốc gia Việt Nam; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng cộng đồng quốc gia - dân tộc Việt Nam thống nhất, vững mạnh.

Trên cơ sở đó, Hội nghị tập trung vào một số nội dung chính sau đây:

- Các vấn đề khái niệm, lý luận, lý thuyết, cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu... về quan hệ dân tộc trên thế giới, trong khu vực và ở Việt Nam.

- Thực trạng và dự báo xu hướng của các mối quan hệ dân tộc ở nước ta hiện nay ở trong nước và liên/xuyên quốc gia đang diễn ra trong nội bộ từng dân tộc, giữa các dân tộc với nhau, giữa các dân tộc với quốc gia Việt Nam trên các lĩnh vực chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa, tôn giáo tín ngưỡng, tài nguyên môi trường,...

- Tác động của các mối quan hệ dân tộc đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tộc người và xây dựng văn hóa quốc gia, bảo đảm quốc phòng an ninh, ổn định chính trị, quản lý và hưởng dụng tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường.

- Những yếu tố tác động đến thực trạng và xu hướng của các mối quan hệ dân tộc ở nước ta.

- Quan điểm, chính sách và giải pháp nhằm phát triển các mối quan hệ dân tộc tốt đẹp góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và bảo vệ tài nguyên môi trường của nước ta trong bối cảnh mới hiện nay.

Để Hội nghị được thành công tốt đẹp, Viện Dân tộc học trân trọng kính mời các nhà khoa học, nhà quản lý viết bài tham gia Hội nghị Dân tộc học quốc gia năm 2020 theo các nội dung nêu trên. Toàn văn các báo cáo đạt yêu cầu sẽ được xuất bản thành sách năm 2020 tại Nhà xuất bản Khoa học xã hội. Báo cáo xin gửi về địa chỉ email: viendantochoc@gmail.com trước ngày 20 tháng 10 năm 2020 để kịp chuẩn bị tài liệu phục vụ Hội nghị dự kiến tổ chức vào tuần đầu tháng 11 năm 2020 tại Hà Nội. Để đảm bảo chất lượng và thể thức của bài viết có thể xuất bản, xin gửi kèm theo Thể lệ viết bài cho Hội nghị để tham khảo.

Cũng như năm trước, bản thảo Kỷ yếu Hội nghị Dân tộc học quốc gia năm 2019 với chủ đề: “Một số vấn đề về tộc người trong xây dựng cộng đồng quốc gia dân tộc Việt Nam hiện nay” có 57 trên tổng số 109 bài đã được lựa chọn biên tập gửi tới Nhà xuất bản Khoa học xã hội. Tại Hội nghị năm nay, Kỷ yếu này sẽ chính thức được phát hành.

Mọi chi tiết xin liên hệ qua e-mail: viendantochoc@gmail.com; hoặc liên hệ qua điện thoại trực tiếp với PGS.TS. Nguyễn Văn Minh - Viện trưởng: 097.502.8399 và TS. Bùi Bích Lan - Trưởng phòng Phòng Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế: 091.279.4888.

          Xin trân trọng cảm ơn!

 

                                                                                                                                VIỆN TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                                                        PGS.TS. Nguyễn Văn Minh

 

Vui lòng xem thể lệ tại link sau 👇Các tin đã đưa ngày: