Column 'ReadCount' does not exist. It may have been deleted by another user. Viện Dân tộc học

Mời viết bài tham dự Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 6

25/01/2021

Tiểu ban Dân tộc, Tôn giáo thuộc Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ VI trân trọng kính mời quý học giả viết bài tham dự Hội thảo theo thư mời và các chủ đề nội dung gửi kèm theo thư này.

Bản tóm tắt và toàn văn bài tham luận xin vui lòng gửi về địa chỉ: icvns2021.s3@gmail.com hoặc viendantochoc@gmail.com trước thời hạn trong thư mời để Ban tổ chức chuẩn bị nội dung Hội thảo.

Mọi thông tin liên quan, xin quý học giả vui lòng xem trên trang web của hội thảo: http://www.icvns2021.vn  hoặc liên hệ trực tiếp với:

1. PGS.TS. Nguyễn Văn Minh, Viện trưởng Viện Dân tộc học - Trưởng tiểu ban theo địa chỉ e-mail: minhdth@yahoo.com hoặc điện thoại: 097 502 8399.

2. TS. Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó Viện trưởng Viện Dân tộc học theo địa chỉ e-mail: nguyenttbinh@yahoo.com hoặc điện thoại: 0913059857.

3. TS. Bùi Thị Bích Lan, Trưởng phòng Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế theo địa chỉ e-mail: buibichlan@gmail.com hoặc điện thoại:  0912794888

Xin trân trọng cảm ơn.

                                                                                                                                TM. Tiểu ban

                                                                                                                 PGS.TS. Nguyễn Văn Minh

                                                                                                                              Trưởng tiểu ban 

Thông tin vui lòng xem file đính kèm sau:


VDTH


Các tin đã đưa ngày: