Viện Dân tộc học và Bảo tàng Dân tộc học xây dựng quan hệ hợp tác (15/11/2012)

Ngày 23 tháng 8 năm 2012, tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, lãnh đạo Viện Dân tộc học và lãnh đạo Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã có buổi trao đổi về việc xây dựng quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan.

Tết thiếu nhi 2012 (28/09/2012)

Tết thiếu nhi 2012Tết thiếu nhi 2012

Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm 2006 (19/11/2008)

Tháng 4 năm 2007, Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững vùng Bắc Bộ nghiệm thu 04 đề tài cấp cơ sở năm 2006: ”Mức độ di động của nguồn vốn lao động nông thôn Bắc Bộ hiện nay”; “Nghiên cứu tổng quan các lý thuyết hiện đại về nguồn lực trong phát triển bền vững”; “Nguồn vốn xã hội và vai trò của vốn xã hội trong phát triển bền vững vùng” và “Nghiên cứu tiêu dùng bền vững của dân cư trong quá trình công nghiệp hoá, đô thị hoá trong điều kiện vùng Bắc Bộ”.

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tổ chức Ngày hội tre trúc các nước ở khu vực sông Mê Kông (19/11/2008)

Thực hiện quan hệ hợp tác văn hóa giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, sẽ diễn ra vào cuối tháng 6 năm 2007, Việt Nam tham gia Lễ hội Đời sống dân gian Smithsonian tổ chức tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ, với chủ đề “Mê Công - Dòng sông kết nối các nền văn hóa”, có sự tham gia của các nước thuộc khu vực sông Mê Công: Căm Pu Chia, Lào, Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam.
Các tin đã đưa ngày: