Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2023

28/12/2022

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2023

Ngày 28/12/2022, Viện Dân tộc học đã long trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023.

Tham dự Hội nghị có sự hiện diện của PGS.TS. Nguyễn Đức Minh - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, cùng các đồng chí đại diện Văn phòng, các Ban chức năng, các tổ chức Đảng, Đoàn thể trong Viện Hàn lâm; và toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động Viện Dân tộc học.

Mở đầu Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Văn Minh – Viện trưởng, Bí thư Chi bộ đã thay mặt cán bộ Viện trình bày khái quát bản dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Trong năm vừa qua, toàn thể cán bộ Viện Dân tộc học đã tiếp tục phấn đấu, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tự chủ và năng động vượt qua khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19 để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Hoạt động khoa học được đảm bảo đúng tiến độ, công tác xuất bản được đẩy mạnh, tiếp tục đổi mới lề lối làm việc trên cơ sở thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước và Viện Hàn lâm.

Cụ thể, trong năm 2022, Viện đang triển khai 03 đề tài hợp tác; 07 đề tài cấp Bộ giai đoạn 2021-2022 do Viện Chủ trì đã được nghiệm thu (02 đề tài đạt loại Xuất sắc, 05 đề tài đạt loại Khá); 01 đề tài cấp Bộ giai đoạn 2022-2024 do Viện chủ trì và 02 đề tài cấp Bộ do Văn phòng Viện Hàn lâm quản lý đang triển khai thực hiện. 02 đề tài cấp Cơ sở hoàn thành đúng tiến độ và nghiệm thu đạt loại Khá. Trong năm qua, Viện đã tổ chức 01 Hội nghị khoa học Quốc gia, 03 Hội thảo cấp Viện chuyên ngành, 03 Tọa đàm chuyên đề và 08 Hội thảo đề tài cấp Bộ. Về công tác xuất bản, năm 2022, Viện đã xuất bản được 13 cuốn sách trong nước và quốc tế, trong đó 09 cuốn với vai trò là tác giả, chủ biên, đồng chủ biên, 04 cuốn với vai trò là đồng tác giả. Cũng trong năm 2022, Viện đã công bố 71 bài tạp chí khoa học có chất lượng, trong đó có 68 bài tạp chí trong nước và 02 bài quốc tế (1 bài thuộc danh mục Scopus và 1 bài thuộc danh mục khác).  Công tác Tài chính, Tổ chức - cán bộ, Hành chính, Tạp chí và Thông tin – Thư viện đều được đảm bảo thực hiện tốt và hỗ trợ đắc lực cho công tác nghiên cứu khoa học của Viện. Các tổ chức như Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, Tiểu ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ,… đã hoạt động hiệu quả và có nhiều đóng góp thiết thực vào thành tích chung của Viện. Công tác phòng cháy chữa cháy, an ninh quốc phòng được Viện nghiêm túc thực hiện, đảm bảo nề nếp và an toàn. Nhờ sự đồng lòng, đoàn kết của các cán bộ trong Viện cùng với sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Viện Hàn lâm và sự sát sao của Ban lãnh đạo Viện, Viện Dân tộc học đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2022.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, Viện Dân tộc học tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó chú trọng thực hiện chiến lược phát triển của Viện mà trọng tâm là nâng cao chất lượng nghiên cứu, tư vấn chính sách, đào tạo nguồn nhân lực để có đóng góp thiết thực hơn cho sự phát triển của ngành Dân tộc học/Nhân học nói riêng và của đất nước nói chung.

Sau khi nghe Dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023, một số cán bộ Viện đã phát biểu ý kiến trên tinh thần xây dựng, góp phần hoàn thiện bản Dự thảo.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Đức Minh – Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm đã ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà Viện đạt được trong năm qua. Đồng thời, Phó Chủ tịch cũng biểu dương những cố gắng của PGS.TS. Nguyễn Văn Minh và chia sẻ với đồng chí Viện trưởng những khó khăn, thử thách của cá nhân đồng chí trong năm vừa qua. Phó Chủ tịch Viện mong muốn, trong năm tiếp theo, Viện Dân tộc học sẽ tiếp tục giữ vững và phát huy những thành tựu đã đạt được; trong đó tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu cơ bản, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt của Viện. Các công tác khác đang được thực hiện tốt và cần tiếp tục phát huy hơn nữa.

Phát biểu chỉ đạo của PGS.TS. Nguyễn Đức Minh – Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm

Thay mặt tập thể cán bộ Viện, PGS.TS. Nguyễn Văn Minh – Viện trưởng đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới PGS.TS. Nguyễn Đức Minh, đồng thời xin tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Viện trong việc triển khai các nhiệm vụ được giao trong năm 2023.

 

Phát biểu cảm ơn của GS.TS. Nguyễn Văn Minh – Viện trưởng VDTH

Một số hình ảnh trong Hội nghị

 Các tin đã đưa ngày: