Skip Ribbon Commands
Skip to main content

tin tức mới nhận

:

Tin khoa học: Bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Nhân học văn hóa

Title

Bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Nhân học văn hóa

DescriptionNews

“Nhà ở của người Dao Áo Dài tỉnh Hà Giang”

ContentNews

Ngày 15 tháng 6 năm 2012, Khoa Dân tộc học thuộc Học viện Khoa học Xã hội (Viện Khoa học Xã hội Việt Nam) đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Nhân học văn hóa cấp Học viện cho nghiên cứu sinh (NCS) Phạm Minh Phúc với đề tài: “Nhà ở của người Dao Áo Dài tỉnh Hà Giang” do PGS. TS. Phạm Quang Hoan và TS. Lý Hành Sơn hướng dẫn.

Tham dự lễ bảo vệ có đầy đủ các thành viên trong Hội đồng chấm luận án, tập thể hướng dẫn của NCS, đại diện lãnh đạo và các cán bộ của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (cơ quan công tác của NCS), các cán bộ Viện Dân tộc học, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội, cùng đông đảo bạn bè và người thân của NCS.

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung chính của Luận án được bố cục thành 4 chương: Chương 1. Tổng quan tài liệu, cơ sở lý thuyết, phương pháp nghiên cứu và khái quát về người Dao Áo Dài tỉnh Hà Giang; Chương II. Những yếu tố vật chất và kỹ thuật dựng nhà; Chương III. Những yếu tố xã hội và phong tục, tập quán liên quan đến nhà ở; Chương IV. Những biến đổi của ngôi nhà ở.

Mục đích nghiên cứu của Luận án nhằm cung cấp một cách có hệ thống những tư liệu từ quá trình chuẩn bị các vật liệu làm nhà đến việc tổ chức dựng nhà, kết cấu của ngôi nhà và kỹ thuật dựng nhà, một số phong tục, tập quán liên quan và diễn ra trong ngôi nhà của người Dao Áo Dài ở tỉnh Hà Giang; đồng thời tìm hiểu những biến đổi về mặt vật chất cũng như những yếu tố mang tính văn hóa – xã hội của ngôi nhà ở của người Dao Áo Dài tỉnh Hà Giang.

Luận án của NCS có những đóng góp chính như sau:

- Thứ nhất: Luận án là công trình chuyên khảo nhân học văn hóa đầu tiên về đặc điểm văn hóa nhà ở của người Dao Áo Dài ở tỉnh Hà Giang nói riêng, ở Việt Nam nói chung.

- Thứ hai: Luận án đã cung cấp một cách có hệ thống nguồn tư liệu về các khía cạnh văn hóa vật chất, tập quán xã hội và tín ngưỡng diễn ra… có liên quan đến ngôi nhà ở của người Dao Áo Dài tỉnh Hà Giang.

- Thứ ba: Luận án góp thêm những tư liệu mới nhằm chỉ ra các yếu tố nội sinh cũng như kết quả của quá trình tiếp biến văn hóa trong lĩnh vực nhà ở của nhóm Dao Áo Dài ở tỉnh Hà Giang cả về lịch đại và đồng đại.

- Thứ tư: Luận án bước đầu đưa ra được một số khuyến nghị giúp cho những người làm công tác bảo tồn di sản văn hóa có những cứ liệu mới để xây dựng chiến lược sưu tầm, nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của người Dao Áo Dài ở Việt Nam nói chung, người Dao Áo Dài ở Hà Giang nói riêng.

Hội đồng đánh giá cao những đóng góp của luận án, đồng thời đề nghị Học viện Khoa học xã hội cấp bằng Tiến sĩ cho nghiên cứu sinh, kết quả bỏ phiếu của Hội đồng chấm Luận án là 7/7 phiếu tán thành, trong đó 7/7 phiếu xuất sắc.

New_Image

              NCS Phạm Minh Phúc và tập thể hướng dẫn, tập thể Hội đồng chấm luận án

CreatedDate

9/23/2012

ImageNews

 

ShowImage

No

ShowDescription

No

SourceNews

 

AuthorNews

Lê Mùi

FocusNews

No

OldID

 

EventNews

 

ReadCount

724

Services

No
Approval Status Approved
 

Attachments

Content Type: News Item
Created at 4/22/2013 11:34 AM by System Account
Last modified at 4/7/2024 11:40 PM by System Account